GvA: “Democratie is zoek in Rotselaar”

31 Januari 2013

"Bij de start van de legislatuur heeft de meerderheid de trend gezet: gemeenteraad en commissies tellen niet mee", klinkt het bij GroenSociaal. "Het beleid ligt al vast en dat staat haaks op de democratische rol van de gemeenteraad." Ook inhoudelijk heeft de partij bedenkingen. "Herbruikbare luiers worden niet meer ondersteund, dus de afvalberg zal stijgen en ook de inkomsten via Diftar." GroenSociaal wil expliciet horen wat de maatschappelijke visie is van de meerderheid omdat de begroting een financiële spiegel is van visie en waarden.GroenSociaal verwacht ook dat er op groen en sociaal gebied duidelijke keuzes gemaakt worden in functie van de toekomst van gemeente en de inwoners.