HLN: Groen protesteert tegen massale appartementsbouw

24 November 2016

Op 24/11/2016 in Het Laatste Nieuws: Oppositiepartij Groen is deze week op de gemeenteraad fel in het verweer gegaan tegen de verordening 'Wonen in Meervoud'. Volgens de partij is er bij de bouw van de talrijke flatgebouwen - een gevolg van die verordening - veel te weinig aandacht voor de inpassing in de omgeving. Groen roept het gemeentebestuur nu op om via een ruimtelijk uitvoeringsplan per deelkern het landelijke karakter te behouden. "Sinds de invoering van de verordening (anderhalf jaar geleden, red.) schieten de flatgebouwen in Rotselaar en deelgemeenten als paddenstoelen uit de grond", zegt gemeenteraadslid Herwig Pierre. "Projectontwikkelaars en grondeigenaars gebruiken die gemeentelijke verordening om zoveel mogelijk woningen op een zo klein mogelijke oppervlakte te bouwen. Daarbij is er veel te weinig aandacht voor de inpassing in de omgeving. Het draagvlak voor die verstedelijking is gering, en burgers formuleren bezwaarschriften bij de vleet. Er zijn zeker nog mogelijkheden om de kernen te versterken en er is een plaats voor meergezinswoningen, maar de implementatie moet wel doordacht gebeuren. De gemeente moet de regie van de Ruimtelijke Ordening opnieuw zelf in handen nemen, in plaats van de projectontwikkelaars vrij spel te geven."

Door de bouw van meer en hogere meergezinswoningen te stimuleren, wil de gemeente de vlucht van jongeren en senioren uit de gemeente stoppen. (SPK)

 

Bron: HLN.be