Hoog tijd voor 'huis van het kind'

04 November 2015

Vele gemeenten richtten de voorbije jaren een Huis van het Kind op. Wat houdt Rotselaar tegen? Elke dag zetten overheden, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich in voor gezinnen met kinderen en jongeren. De ' Huizen van het Kind' bundelen de krachten om meer (en in het bijzonder kansarme) gezinnen beter te ondersteunen. Hoog tijd voor een Rotselaars Huis van het Kind. Een Huis van het Kind omvat drie terreinen: preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting. De nadruk ligt sterk op preventie. Lokale besturen spelen een belangrijke rol in het uittekenen van het lokale gezinsbeleid. Daarom krijgen ze in het Huis van het Kind een grote rol, samen met de lokale partners. Zijn alvast bereid om mee te werken: verantwoordelijken van Kind en Gezin, van Kind en Preventie en van Domo, in oprichting in Rotselaar.

Vrijwilligers komen aan huis

Domo is een vrijwilligersorganisatie die bij kwetsbare gezinnen met jonge kinderen aan huis komt en hen ondersteuning op maat geeft. Zo'n Huis kan een samenwerkingsverband zijn, maar ook een echte fysieke plek. Idee van Groen: waarom niet op de nieuwe plek van de buitenschoolse kinderopvang in de Kapelstraat? Overdag Huis van het Kind, na de schooluren opvang.

 

 

Het is hoog tijd om een netwerk van lokale partners samen te stellen om met z'n allen aan de slag te gaan. De meerwaarde is duidelijk. Voor alle gezinnen, maar ook voor de samenwerkende partners: leren van elkaar, meer efficiëntie, hetzelfde doel nastreven zonder de eigen werking uit het oog te verliezen.

 De Huizen van het Kind: krachtig instrument in strijd tegen kinderarmoede.  

Verborgen armoede

De Huizen van het Kind zijn een krachtig instrument in de strijd tegen kinderarmoede. In Rotselaar liggen de armoedecijfers lager dan gemiddeld in het Vlaams Gewest. De armoede is er vaak meer verborgen. Toch ligt er ook in ons dorp nog veel werk op de plank.