Hou Heikant groen!

03 November 2012

GroenSociaal tekent bezwaar aan tegen de vergunningsaanvraag voor de wegenis- en rioleringswerken in Rotselaar-Heikant. We zijn vooral gekant tegen de verbreding van het wegennet. Onze argumenten op een rij:Een bredere weg nodigt uit tot sneller rijden, terwijl de

 1. Verkeersveiligheid
  buurt voorstander is van een verlaging van de toegelaten snelheid van 50 naar 30 km/uur. Dat de Heikant-berg populair is bij wandelaars en mountainbikers, is een extra argument.
  Een verbreding zou verkeersvertragende maatregelen noodzakelijk maken.
 2. Natuurbehoud
  Het groene karakter van de Heikant-berg wordt aangetast wanneer er een strook van 2 meter ontbost wordt.
  De bomen die bij de aanleg van de weg en riolering sneuvelen, worden best gecompenseerd langs dezelfde weg. Alleen zo kan de hoeveelheid groen behouden blijven en wordt het groene karakter zo min mogelijk aangetast.
 3. Besparing
  Een smallere weg is onmiskenbaar goedkoper. Zeker met het huidige beperkte overheidsbudget, is het onverantwoord omte kiezen voor een riante weg, waar smal beautiful kan zijn.

Op de foto zie je waarom ook honden gekant zijn tegen het kappen van bomen. Hieronder kan je ons volledige bezwaar downloaden.