Iedereen welkom op de gemeenteraad

13 Mei 2008

De gemeenteraad is openbaar. Dat betekent dat iedereen die dat wil kan komen luisteren. We zouden het zelfs heel fijn vinden als er af en toe eens iemand komt. We zetten hier een aantal punten op een rij die dan van pas komen. GemeenteraadetiquetteDe gemeenteraad vergadert éénmaal per maand (behalve in juli). Meestal is dat op maandag. De raadsleden krijgen in het begin van het jaar de data voor het volgende jaar, maar daar wordt soms van afgeweken.

 • De agenda voor de gemeenteraad vind je op de website van de gemeente. Deze agenda is bekend tien dagen voor de gemeenteraad plaatsvindt. Indien de gemeenteraad op maandag doorgaat krijgen we de agenda twee vrijdagen daarvoor.
 • Er kunnen achteraf ook nog bijkomende agendapunten ingediend worden, dat kan tot vijf dagen voor de gemeenteraad plaatsvindt. Wanneer de gemeenteraad op maandag doorgaat, krijgen we die bijkomende agenda de woensdag ervoor.
 • Agendapunten die de oppositie indient zitten meestal in die bijkomende agenda.
 • Punten van de agenda kunnen nog geamendeerd worden op de vergadering zelf. Dat zorgt dikwijls voor verwarring.
 • De gemeenteraadsleden krijgen ook een toelichting bij de agenda, het publiek niet. Daardoor is het niet altijd duidelijk waar de beslissingen over gaan. Wij kunnen ook bijkomend een aantal documenten over de agenda op het gemeentehuis gaan inkijken.
 • Je kan je abonneren op de agenda van de gemeenteraad door een mail te sturen naar: [email protected].
 • De gemeenteraad start om 20.00 en gaat door in de Mena.
 • Er zijn stoelen voorzien voor het publiek, rechts in de zaal. Aan de andere kant van de zaal zijn enkele stoelen met tafels voorzien voor de plaatselijke pers.
 • Je moet niet tot op het einde blijven (wij wel ;-), je kan altijd vroeger doorgaan. Het publiek zit trouwens vlak bij de deur.
 • Je mag als publiek niet tussenkomen in de debatten. Wij mogen ook niet praten met het publiek.
 • De burgemeester is niet de voorzitter van de gemeenteraad, dat is Werner Mertens.
 • De meerderheid van de beslissingen in de gemeenteraad worden door alle partijen
  goedgekeurd.
 • Het gaat er regelmatig geanimeerd aan toe, maar echt discussiëren gebeurt niet: de
  meerderheid zet haar visie uiteen, wij maken een opmerking als we niet akkoord gaan, daaropwordt gerepliceerd. En dan stopt het.
 • Na de behandeling van alle agendapunten kunnen mondelinge vragen gesteld worden. De meerderheid moet hier niet op de zitting zelf op antwoorden, maar meestal doen ze dat wel. De vragen en antwoorden gaan meestal verloren in het rumoer. Dat is heel jammer.
 • Soms is er ook een gesloten deel waar het publiek niet bij mag aanwezig zijn. Het gaat dan over het personeel van de gemeente. Die agendapunten worden als laatste behandeld. De voorzitter vraagt dan aan het publiek om te vertrekken.