Inbreng van inwoners welkom bij langetermijnvisie voor Rotselaar

17 Februari 2014

Het gemeentebestuur werkt aan een langetermijnvisie over de mobiliteit, ruimtelijke ordening en de versterking van de handelskernen van Rotselaar en Wezemaal. Op vraag van Groen, N-VA en Anders kan je het allemaal op de voet volgen. De verkeersveilige inrichting van de doortochten in Wezemaal (Aarschotsesteenweg) en Rotselaar (Stationsstraat/Provinciebaan) is van groot belang voor de leefbaarheid van de gemeente.Met een informatie- en participatietraject wenst de gemeente Rotselaar de adviesraden, inwoners en handelaars optimaal te betrekken in dit proces van visievorming. Een eerste infovergadering werd al georganiseerd in aanwezigheid van de gemeenteraad en de adviesraden gecoro (ruimtelijke ordening) en de verkeersadviesraad. Tijdens dit infomoment zijn de verschillende denkpistes en voorstudies in volledige openheid besproken. De adviesraden bespreken dit momenteel verder.

Om alle inwoners de kans te geven zich te informeren en suggesties over te maken, organiseert het gemeentebestuur publieke informatiesessies:

  • 19:00 uur  de N19/Aarschotsesteenweg (doortocht Wezemaal)
  • 20.30 uur de N229/Stationsstraat - Provinciebaan (doortocht Rotselaar) 

Het is uniek om al in deze eerste onderzoeksfase de adviesraden, inwoners en handelaars bij het denkproces te betrekken. Met dit open participatietraject wil het gemeentebestuur je interesse in het beleid wekken en tot een kwaliteitsvolle en gedragen visie komen over de toekomst van onze gemeente.

 

Lees verder op Rotselaar.be