Infoavond waterbeheersing Winge

15 Januari 2013

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en provincie Vlaams-Brabant plannen werken om de wateroverlast tebeperken in de Wingevallei. Op 21 januari kom je te weten welke waterwerken Rotselaar te wachten staan. Tijdens deze fase van voorontwerp krijgen burgers inspraak in de verdere uitvoering. Binnen enkele jaren voeren de VMM en de provincie Vlaams-Brabant een reeks waterwerken uit in het stroomgebiedvan de Winge. Deze werken zijn nodig om wateroverlast maximaal te bestrijden in de omliggende gemeenten en om aan het natuurlijke herstel te werken van de waterloop. In samenwerking met Watering de Molenbeek en het studiebureau Grontmij werden de voorbije jaren ontwerpplannen uitgetekend voor overstromingsgebieden (om toekomstige overstromingen gecontroleerd te laten verlopen), visdoorgangen en hermeanderingsprojecten (beekherstel).Voor Rotselaar gaat het concreet over de omgeving Uitemmolen (Vlasselaar) en het Wingepark. De VMM en provincie Vlaams-Brabant willen de burgers zo vroeg mogelijk betrekken bij de opmaak van de plannen. Zo kan ten volle rekening gehouden worden met de opmerkingen bij de verdere uitwerking. Tijdens de infoavond wordt het eerste voorontwerp voorgelegd.

Nieuwsgierig of roept dit vragen bij je op? Kom dan op maandag 21 januari 2013 om 20u30 naar de infoavond in het vrijetijdscentrum 'de Mena' op de tweede verdieping. Aan de hand van een presentatie krijg je een zicht op de concrete plannen en kun je er terecht met je vragen en opmerkingen.

 Bron:  Rotselaar.be