Kinderopvang: voor iedereen belangrijk

19 Juni 2012

Tegen 2016 moet minstens de helft van de kinderen onder de drie jaar terecht kunnen in de kinderopvang. In Rotselaar was er maar voor een derde van de kinderen (36/100) plaats bij de Hummeltjes, een private crèche of een onthaalouder. Zeker in Werchter is er nood aan een klein, bijkomend filiaal van de Hummeltjes. En: plaats is één ding. Kwaliteit nog iets anders. Onze kandidaat Ilse Vandewaerde weet er alles van als regiomanager kinderopvang . Een gesprek... Kwaliteit"Het nieuwe decreet kinderopvang 0-3 jaar legt veel nadruk op de sociale

Ilse:
functie. Hoe sterker die is, hoe meer subsidies voor de voorziening. Die sociale functie van de
kinderopvang ligt mij nauw aan het hart. Dat kan vooral in aangepaste kinderopvang, die zich richt
op kwetsbare gezinnen zoals eenoudergezinnen en gezinnen in armoede. Dit betekent immers een
scharnierpunt in hun leven, een springplank naar blijvende zelfstandigheid. Ouders kunnen een opleiding
volgen of gaan werken. Sommige ouders bouwen er een sociaal netwerk uit."

Voorbeeld

"In Rotselaar is er niet echt een buurt waar je een lokale dienst voor buurtgerichte kinderopvang
kunt oprichten. Maar voor mij is het belangrijk dat die aanpak een voorbeeld wordt voor de voorzieningen
in Rotselaar. Daar zou ik met GroenSociaal graag werk van maken."

Ook voor de gewone opvang is die lage drempel een opdracht. Voor onthaalouders en kinderdagverblijven

is er 20% plaatsen voorzien voor gezinnen uit een bepaalde groep: ze volgen een opleiding, solliciteren, hebben werk maar vinden geen opvang, zoeken sociale opvang? Een goede stap, maar er is meer. De communicatie moet aangepast zijn aan de doelgroep. Kwetsbare gezinnen moeten zich thuis voelen in de opvang.

Jokerplaats voor acute problemen

Omdat er in Rotselaar geen 'lokale dienst voor buurtgerichte kinderopvang' is, zouden de gewone crèches in de praktijk veel meer open moeten staan voor occasionele opvang van enkele dagen tot enkele maanden. Een jokerplaats bij de Hummeltjes kan een stap in de goede richting zijn. Deze jokerplaats wordt dan voorbehouden voor kwetsbare gezinnen die tijdelijke opvang nodig hebben.

Ilse: "Kinderopvang is een sleutel naar integratie in de samenleving. Om die sociale functie te
doen slagen, moet je werken op maat van ouder en kind. Dat vergt inspanningen en personeel. Ik
hoop dan ook dat de overheid boter bij de vis doet en investeert. Dit is de toekomst van de samenleving."