Kraakactie Werchter

19 September 2018

Kraakactie Werchter

Groen kraakt gebouw in Werchter

Groen kraakte op zaterdag 15 september 2018 even het gebouw “Van Langendonck” in Werchter. Er werd een groot spandoek opgehangen, waarop betaalbare en duurzame woningen in Werchter gevraagd werden.

De laatste jaren wordt er veel gebouwd in groot Rotselaar, zeker in de deelgemeente Werchter. De inwoners zijn niet gerust. Ze vrezen voor de charme van het dorp.

Groen vindt ook dat we zoveel mogelijk in de dorpskernen moeten wonen. Maar pleit voor een duurzaamheidstoets voor alle nieuwe gebouwen én voor de betaalbaarheid ervan. De nieuwe appartementen en assistentiewoningen zijn gewoon te duur voor heel wat inwoners van onze gemeente.

Met onze actie aan het gebouw ‘Van Langendonck’ wilden we dit punt krachtig naar buiten brengen. Dit gebouw ligt midden in de kern en kan een toonvoorbeeld zijn van de nieuwe aanpak: verschillende woonvormen zijn mogelijk in het gebouw, aangepast aan de diversiteit van de verschillende gezinsvormen. Maar ook sociale huurwoningen zouden hier moeten voorzien worden. De gemeente moet het heft terug meer in eigen handen nemen bij de versterking en opwaardering van de woonkernen.

Groen Rotselaar stelt volgende recepten voor:

✓ In de kernen moet er een doordachte mix van meergezinswoningen én van ééngezinswoningen zijn. Bij meergezinswoningen komt er een groennorm: per wooneenheid moet er publiek toegankelijk groen voorzien worden (bijvoorbeeld 20m² per wooneenheid). Er komt ruimte voor co-housing projecten.
✓ De gemeente verplicht het gebruik van een duurzaamheidstoets bij bouwprojecten in plaats van de huidige vrijblijvende lijst. Mobiliteit, energie en openbaar groen krijgen daarbij veel aandacht.
✓ Dialoog met de inwoners is belangrijk van in het begin: zowel voor de opmaak van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen als voor de realisatie van concrete bouwprojecten.
✓ Gebouwen, straten en pleinen zijn toegankelijk voor iedereen.
✓ Er worden bijkomende sociale huurwoningen voorzien. In Rotselaar zijn er nu veel te weinig in vergelijking met de rest van Vlaanderen. De noden zijn nochtans groot.