Landschapspark Werchter opent

16 April 2018

Landschapspark Werchter opent

Bijna is het zo ver: het landschapspark van Rock Werchter opent binnenkort zijn deuren. We hebben er meer dan een decennium op moeten wachten. Groen Rotselaar hamerde keer op keer op de belofte van de organisatoren om de wei toegankelijk te maken voor het publiek.

De wei van Rock Werchter wordt (eindelijk) een landschapspark voor alle inwoners

In ruil zijn er heel wat toegevingen gedaan aan de organisatoren die het mogelijk maken om het festival in Werchter te houden. We zijn dan ook zeer tevreden dat het landschapspark eindelijk opent. De wei wordt zo een publieke ruimte die ten goede komt aan de bewoners van Werchter en de dorpen in de omgeving.

Het parkreglement: 100 dagen gesloten?

De gemeente, de provincie en de organisatoren legden onlangs de afspraken vast over het gebruik van het park in een parkreglement. Groen Rotselaar stelt zich vragen bij de sluitingsperiode die voorzien is.

Bij activiteiten van Rock Werchter zal het park uiteraard gesloten zijn voor het publiek. Maar de sluitingsperiode is zeer ruim omschreven: het park kan gesloten worden van 1 mei tot en met 15 september: dit is meer dan 100 dagen. Dus wanneer de bomen in pracht en praal staan, wanneer het seizoen aanbreekt om te vertoeven in een landschapspark, dan kan het die hele periode gesloten zijn. Groen Rotselaar vraagt dat er soepel wordt omgegaan met deze algemene sluitingsperiode. Het landschapspark wordt ingedeeld in 6 zones: die kunnen ook afzonderlijk worden open gesteld zodat er bijvoorbeeld bij de afbraak van het festival geleidelijk meer zones terug open gaan. We vragen ook dat de gemeente en de organisatoren ieder jaar tijdig communiceren wanneer het park gesloten zal zijn.

We vragen om dit parkreglement niet na 5 jaar, maar na 2 jaar al te evalueren en na te gaan of de sluitingsperiode zo beperkt mogelijk wordt toegepast. Groen Rotselaar zal er alleszins over waken dat het landschapspark zo lang mogelijk toegankelijk blijft voor iedereen.

Tot gauw in het park!