Liever geen ecologische verkaveling in Rotselaar

19 September 2008

Gemeenteraad 2 september 2008 - In verband met die verkaveling in Werchter dienden we een eigen voorstel in. We stelden voor om bij de verkoopsvoorwaarden duurzame maatregelen op te leggen in de verkoopsvoorwaarden door het maximale energieprestatiepeil vast te leggen op E60. De energieprestatie (E-peil) is een maat voor het energieverbruik van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Volgens de Vlaamse energieprestatieregeling geldt een maximaal energiepeil van E100. Deze normen komen overeen met wat Denemarken al 30 jaar geleden invoerde als isolatienorm. De bouwsector is vandaag in staat om tegen een aanvaardbare meerkost woningen te bouwen met een veel lager E-peil. De ontwerper en de bouwheer kunnen op die manier vrij kiezen met welke materialen,

concepten en technologieën ze aan de opgelegde eisen voldoen. Ze kunnen vrij bepaalde maatregelen accentueren en andere maatregelen minder doorgedreven uitvoeren, zolang het gebouw maar aan het totale eisenpakket voldoet. Voorbeelden van domeinen waarop maatregelen kunnen genomen worden: de thermische isolatie van het gebouw, goede ventilatiesystemen, de luchtdichtheid van de het gebouw, het verwarmingssysteem, het gebruik van zonneboiler of zonnepanelen? Bovendien stelden we voor om eigenaren te belonen die het nog beter doen door hen een korting te geven op de aankoopprijs van de bouwgrond naargelang het energieprestatiepeil van hun woning.

De meerderheid was uiteraard niet akkoord:

  • Waarom zou je dat dan niet aan alle woningen opleggen? Daar kunnen we uiteraard niettegen zijn. Benieuwd wanneer de CD&V zo'n voorstel op de gemeenteraad zal brengen.
  • Om mensen aan te zetten energiezuinig te bouwen is het veel efficiënter om goed informatie te geven. Uiteraard is informatie en begeleiding essentieel. Dat was dan ook een essentieel onderdeel van ons voorstel.
  • Er zaten zeker positieve elementen in ons voorstel. Ze zouden het bekijken binnen het totale woonbeleid dat samen met IGO-Leuven op poten gezet wordt. Benieuwd of het om een ecologisch woonbeleid zal gaan.
  • Ze hadden vooral veel problemen met de subsidies voor eigenaren die het nog beter dan E60 zouden doen. Dit zou oneerlijk zijn tegenover mensen die ecologisch bouwen op andere plaatsen in Rotselaar (Inderdaad, maar die bouwgronden zullen toch ook goedkoper zijn. Is dat dan ook niet oneerlijk?). We hebben dan voorgesteld om dit uit het voorstel te laten, maar daar zijn ze niet op ingegaan.