Meerderheid niet blij met klimaatkritiek

18 December 2015

werd op de gemeenteraad het Zij kreeg daar heel ruim de tijd voor. Het was waarschijnlijk zelfs de langste uitleg bij een agendapunt gedurende de drie jaar dat ik in de raad zit... Ook op de lange reactie van - en '

Gisteren (17 december)klimaatactieplan voorgesteld door schepen Goris.N-VAanders'-collega's mocht schepen Goris een ellenlange reactie geven, dikwijls in herhaling vallend. 

Toen het tijd was aan Groen om te reageren, gaf de voorzitter van de gemeenteraad al aan dat het niet te lang mocht duren. Om dan tijdens de reactie nog herhaaldelijk tussen te komen en bijna de repliek af te breken. Niet echt democratisch als je het mij vraagt...

Duurde de raad al te lang, stond er ergens warme soep te wachten of wilde men de finale van de Slimste Mens gaan bekijken.

Wij vinden dit een heel belangrijk punt en wilden dan ook graag uitleg geven bij ons stemgedrag. Hoewel we niet tevreden zijn met klimaatactieplan hebben we niet tegengestemd omdat we het toch belangrijk vinden dat er een startpunt is. Dit wilde ik dan ook graag aan de raad mededelen maar door het gedrag van de meerderheid werd dit gedwarsboomd. Naar de redenen van dat gedrag kan ik maar raden: duurde de raad al te lang, stond er ergens warme soep te wachten of wilde men de finale van de Slimste Mens gaan bekijken. Ik weet het niet, maar ik geef hieronder toch graag de reactie van Groen op het Klimaatactieplan 2015-2020 van Rotselaar.

Onze feedback op het klimaatplan

Laten we beginnen met het goede nieuws en dat is toch dat er een plan is? Anderhalf jaar geleden ondertekende de gemeente mee het burgemeestersconvenant waarmee we ons engageren om tegen 2020 de CO²-uitstoot met minstens 20% te verminderen.  Als gemeente staan we hier niet alleen, heel de wereld heeft nu een klimaatplan.  Maar op de kleine schaal die gemeente is, kan er toch veel gedaan worden.

Het wooninfopunt dat samenwerkt met het steunpunt duurzaam bouwen is zeker een troef binnen de gemeente en moet zeker verder gezet worden. Hier vinden wij dat de gemeente zelfs nog meer sturend zou kunnen optreden bij bouwaanvragen e.d.

We zijn heel blij dat de gemeente nog altijd het STOP-principe wenst toe te passen, het principe van verdichting van de kern en het plan rond de meergezinswoningen zal er hopelijk mee voor zorgen dat het groen behouden blijft.

De ideeën rond autodelen mogen wat mij betreft uitgebreider zijn dan enkel in nieuwbouwprojecten, maar het is een eerste stap?

De meeste acties die opgenomen zijn, lopen reeds of zijn al uitgevoerd en gaan vaak over "stimuleren", "informeren", "sensibiliseren", ?      Sommige bestaande projecten worden krampachtig in de klimaathoek geduwd, zoals bijvoorbeeld het terras in Werchter. Zou het kunnen dat Rotselaar dan al zo vooruitstrevend was op het vlak van klimaatbeleid, dat ze de doelstelling van 20% CO² reductie met de vingers in de neus zal halen? Het klimaatplan voelt vooral aan als "business as usual".

De participatie van burgers beperkt zich tot cartoons op PikNik Musik. Er wordt niet vermeld wat dat heeft opgeleverd voor het klimaatplan zelf. Zelfs de eigen adviesraden zijn pas op het laatste moment betrokken bij de opmaak van het plan. De commissie om de raadsleden te informeren was maandag?  Veel kans om input te geven en mee te denken heb je dan niet meer als burger, adviesraad of als raadslid..

Voor bedrijven heeft men dan toch al iets meer gedaan (ontbijtsessie), maar ook hier ontbreekt de concrete vertaling naar het klimaatactieplan en wordt er hard gerekend op de plannen van grote bedrijven om klimaatneutraler te werken.                
De engagementen van de Rotselaarse bedrijven zijn misschien wel hoopgevend en zullen er misschien mee voor zorgen dat we de doelstellingen halen maar voor mij blijft dit plan toch wat steken in de dingen die we al jaren doen en is het vooral een gemiste kans om van de transitie naar een koolstofarme economie een gemeenschappelijk, breed gedragen én ambitieus project te maken.               

Rotselaar zondigt ook tegen acties die ze in dit klimaatactieplan vooropstelt.

  • 1 project is het behouden en versterken van het huidige bosareaal, maar tegelijk wil men het Wingepark uitbreiden en gaan daar weer bomen voor moeten verdwijnen. 
  • Jullie hebben oa als doelstelling om minder autokilometers te realiseren en de nood aan de auto te verminderen maar tegelijk wil je wel een omleiding rond Rotselaar leggen die nogal evident ook meer verkeer zal aantrekken.

Ik heb het maandag op de commissie ook al gezegd toen ik hoorde dat er eigenlijk nog uitstel was en dat je nog tijd had om een klimaatactieplan te maken. Had die tijd genomen om de adviesraden te betrekken, betrek de inwoners van Rotselaar en laat hen met ideeën komen. Dat is de beste manier om mensen te sensibiliseren. Dan hadden we misschien binnen een aantal maanden een ambitieuzer plan gehad dat wij vanuit Groen ook voluit hadden kunnen steunen. Voor alle duidelijkheid, we gaan niet tegen dit plan stemmen, we willen de ideeën en maatregelen steunen die er in staan.

Wat hadden wij dan willen toevoegen aan dit plan :       

  • Waarom geen grond voorzien voor een CSA-project? (Community Supported agriculture is een landbouwsysteem waarbij de landbouw gedragen wordt door een gemeenschap.)
  • Of een energiecoöperatie inschakelen en nog meer in te zetten op samenaankoop?
  • Waar blijft de aandacht voor voedselverspilling en het verminderen van de vleesconsumptie?
  • Waarom bouwprojecten geen strenge normen opleggen in plaats van enkel te sensibiliseren?  Een goed voorbeeld dat de gemeente hier zelf kan geven is het nieuwe BKO-gebouw: zorg dat dat klimaatneutraal gebouwd wordt, verplicht de projectontwikkelaar hiertoe.
  • Zorg eerst voor veilige fietspaden oa richting Werchter ipv een randparking of het Dijleterras (dat lijkt ons een grotere prioriteit dan een kunstwerk of een nieuwe website om over de Led-schermen of het dure zwembad nog maar te zwijgen  ). Met de herinrichting van de doortochten staan wel veel fietspaden op het programma, oa van Rotselaar naar Werchter (en van rond punt naar Autostrade en in Wezemaal). Gaan die dan allemaal voor 2020 gerealiseerd worden ?
  • Bepaalde stukken grond niet enkel verkavelen om te bebouwen maar groene zones inplanten.
  • Acties zoals 'met belgerinkel naar de winkel' of de 'klimaatwijken' niet afbouwen maar blijven activeren en zo mensen betrekken!
  • Echte participatietrajecten opstarten?

Mijn kinderen krijgen morgen hun rapport na de examens. Ik hoop en denk het wel dat zij beter gewerkt hebben want voor mij krijgt dit klimaatactieplan een onvoldoende en wij gaan ons dan ook onthouden en hopen heel hard dat jullie nu niet gaan wachten tot 2017 voor een eerste evaluatie maar dit sneller bijsturen, met inspraak van inwoners..

In andere gemeenten hoor ik over werkgroepen, vanuit verschillende geledingen, waar burgers, politiek en het middenveld samen nagedacht hebben.

Door het ontbreken van participatie van burgers en middenveld staan in dit plan immers te weinig innovatieve voorstellen. Met sensibiliseren alleen gaan we er niet geraken.

Er is echt nog werk aan de winkel en aan het klimaat?