Met Wouter Van Besien naar winst

15 Januari 2012

Groen lanceert nieuw logo en ondertitel "Werkt voor iedereen" Ook GroenSociaal Rotselaar laat het uitroepteken in het logo vallen. Samen met Wouter Van Besien kiezen we voor oplossingen die werken voor iedereen. Groen lanceert een nieuw logo en de ondertitel "Werkt

voor iedereen". De partij vernieuwt haar vlag om de actuele lading zo goed mogelijk te dekken. "We willen beklemtonen dat we werken voor alle groepen in de samenleving en rond alle thema's. Groen staat voor oplossingen die wérken, slimme voorstellen voor vandaag en morgen," zegt voorzitter Wouter Van Besien. Het uitroepteken verdwijnt.

Na 8 jaar met het huidige logo acht de partij het moment gekomen voor
een nieuw uithangbord. "De tijden zijn veranderd, de politiek ook. De
nood aan duurzaam beleid en aan een ecologische partij zijn
onveranderd, maar de context is gewijzigd. Groen heeft bewezen een
blijver te zijn, we moeten ons niet meer bewijzen. De stijl waarmee we
aan politiek doen, is ook veranderd," aldus Van Besien.

"Werkt voor iedereen" verwijst naar de ambitie van de partij om
oplossingen te bieden voor jong en oud, man en vrouw, blank en
gekleurd, werknemer of zelfstandige, ondernemer en ambtenaar, werkende
of niet werkende, student en gepensioneerde,? "Het woord 'iedereen' is
ook essentieel voor ons omdat wij de partij van de rechtvaardigheid
zijn , ondertussen de enige in Vlaanderen die nog een echt sociaal
beleid wil voeren," zegt Van Besien.

"Werkt voor iedereen" verwijst ook naar de veelzijdigheid van de groene
oplossingen, die een antwoord bieden op alle grote economische en
sociale uitdagingen waar we vandaag voor staan. Van Besien: "Dat groene
oplossingen werken, bewijzen tal van economische en sociale actoren en
groene politici dag in dag uit op het terrein. Steeds meer mensen, van
gewone burgers tot gerenommeerde academici, kiezen voor duurzaamheid,
en dat willen we als partij verder versterken."

Dat het uitroepteken verdwijnt uit het logo van Groen, vindt Van Besien
logisch. "Dit is een tijdsgewricht waarin de politiek zich bescheiden
moet opstellen en eerder moet luisteren en samenwerken dan de burger
assertief aan te spreken. Dit is het tijdsgewricht van netwerking, van
gezamenlijke creativiteit. Als mensen samen verantwoordelijkheid nemen,
dan maken ze keuzes waar ze zelf achterstaan."

"De klassieke partijen staan voor de status quo en de aanpak van het
verleden, dat bewijzen ze elke dag in de federale en de Vlaamse
regering. Wie échte oplossingen zoekt voor de crisissen die we nu
meemaken, moet bij Groen zijn," besluit Van Besien.