17 nov 2011

Milieu-adviesraad heeft vragen bij RUP Rock Werchter

In bijlage hieronder het verslag Milieu-adviesraad van 15 september 2011. Hierin onder andere eerste bedenkingen van de raad bij de voorgestelde wijzigingen aan het RUP Rock Werchter. Niet logisch dat herziening RUP goedgekeurd wordt VOOR het masterplan

  • Landbouw verliest twee keer (onteigening voor park + herbebossing op landbouwgrond)
  • Wat is het openbaar nut en gemeentebelang?

Voor een concreet een advies ziet de raad nog te veel onduidelijkheden.

Foto: Blog "Die ene speld in de hooiberg"

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.