Natuurbeheersplan voor De Vijvers

29 September 2018

Natuurbeheersplan voor De Vijvers

Natuurbeheersplan voor De Vijvers

Eind 2013 ontstond er ophef in Rotselaar, en vooral op de Heikantberg. Langs het Europees beschermde natuurgebied De Vijvers aan de Heirbaan lag plots een hele berg leidingen klaar. Onderzoek leerde dat de eigenaars van het natuurgebied nutsvoorzieningen wilden aanleggen langsheen de Heirbaan. Die zijn enkel nodig als er gebouwd zou worden in het natuurgebied. De eigenaars beriepen zich op een erg oude verkavelingsvergunning, die al in 1996 vernietigd was door de Vlaamse regering. Na veel protest kwamen camions alle leidingen terug ophalen. En keerde de rust terug die daar hoort.

Onlangs keurde het Agentschap voor Natuur en Bos een natuurbeheersplan goed voor het gebied. Zo een natuurbeheersplan is een soort actieplan om de natuur te versterken. In ruil voor de uitvoering daarvan krijgt de eigenaar van het gebied allerlei subsidies, fiscale voordelen en administratieve vereenvoudigingen. Zo kunnen private eigenaars van natuurgebieden de natuur maximaal versterken met steun van de overheid. Het natuurbeheersplan is van het zogenaamde ‘type 3’, wat betekent dat de beheerder voor de volledige oppervlakte van het terrein de hoogste natuurkwaliteit nastreeft. Enkel voor de echte natuurreservaten gelden nog striktere normen.

En toch adviseerde de gemeente negatief. En daar is een goede reden voor. In het natuurbeheersplan wordt het natuurgebied namelijk volgetekend met woningen en appartementen. Vele inwoners van onze gemeente dienden dan ook (opnieuw) bezwaar in bij het bevoegde Agentschap voor Natuur en Bos. Dat agentschap keurde het natuurbeheersplan toch goed. Omdat, en we citeren uit het besluit, “de inhoud van het natuurbeheerplan dermate is dat bij de uitvoering ervan kan worden voldaan aan de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer”. Die criteria kan u vinden op de website van het Agentschap voor Natuur en bos: https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/overzicht_criteria_geintegreerd_natuurbheer.pdf.

“Tiens.”, zal u denken, “Is dat niet volledig onverenigbaar met het volbouwen van het beschermde natuurgebied?”. “Je kan toch geen woningen en appartementen tekenen in een natuurbeheersplan?” Dat denken wij ook niet. Om zeker te zijn, gingen we het even opzoeken op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos. Daar staat: “Gebouwen kunnen enkel mee opgenomen worden als ze een duidelijke functie hebben als leefgebied voor een beschermde soort.”. Allicht oordeelde het Agentschap voor Natuur en Bos dat aan dat criterium voldaan was. Wij vinden zelf niet dat speculerende grootgrondbezitters als een “beschermde soort” moeten beschouwd worden als ze hun natuurgebieden willen volbouwen of daar zelf willen gaan wonen.

Groen Rotselaar denkt op dit ogenblik niet dat deze groteske klucht ook echt zal leiden tot de bouw van woningen en appartementen, maar we volgen het dossier op de voet.