Nieuw Tankstation op Aarschotsesteenweg

07 December 2011

DATS nv heeft een milieuvergunning aangevraagd voor de exploitatie van een tankstation op de Aarschotsesteenweg in Wezemaal. Je kan je opmerkingen hierover kwijt bij de gemeente opdat het college met alle aspecten kan rekening houden bij het verlenen van de vergunning. De vergunning wordt aangevraagd voor... Lozen van bedrijfsafvalwater (2m³/u)

  • Opslag van benzine (60.000 liter)
  • Opslag van diesel (60.000 liter)
  • Brandstofverdeelinstallatie (12 verdeelpistolen)

De milieuvergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 5 december 2011 tot en met 3 januari 2012 ter inzage van het publiek bij de milieudienst van de gemeente Rotselaar tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum, Provinciebaan 20, 3110 Rotselaar.

Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar. Wij adviseren schriftelijk te reageren...

Bron: Rotselaar.be