Nieuwsblad: Enthousiaste Dirk Claes over Ruimtelijk Uitvoeringsplan Festivalsite in 2006

16 April 2006

In 2006 wordt in de pers de komst van een landschapspark aangekondigd. Het Nieuwsblad laat een enthousiaste Dirk Claes aan het woord, en een kritische Dirk Vansintjan, in naam van Groen!Sociaal Rotselaar. Vier evenementen op festivalweide - rechtszekerheid voor Rock Werchter WERCHTER - Het voorontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de festivalsite langs de Haachtsesteenweg in Werchter werd eerder deze week (21/04/2006 nvdr) goedgekeurd. Het voorontwerp

vormt de site om tot een landschapspark en staat één meerdaags evenement en drie eendagsevenementen toe tussen 15 mei en 15 september. Het plan ontlokt verschillende reacties.

Het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan vormt de 25 hectare grote weide om tot een
landschapspark. Aan het bestaande gewestplan wordt niet geraakt. Wanneer de site als landschapspark erkend is, zal ze toegankelijk zijn voor het publiek. ,,Eigenlijk verandert er niets aan de huidige afspraken met de organisator'', vertelt burgemeester Dirk Claes (CD&V). ,,Er wordt bestendigd wat er nu gebeurt en men biedt de organisatie rechtszekerheid. Er kunnen maximaal één festival en twee avondactiviteiten georganiseerd worden met die nuance dat als men er dit jaar twee organiseert, er volgend jaar slechts één avondactiviteit mag doorgaan. Dat is in het verleden ook al gebeurd, bijvoorbeeld met het optreden van de Rolling Stones. Bovendien moet elke activiteit telkens worden aangevraagd.''

Groen-Sociaal Rotselaar maakt zich dan weer zorgen over de duur van het festival. ,,Via een amendement van de Groen!-fractie in de provincieraad kwam aan het licht dat men de organisator van Rock-Werchter eigenlijk nog een extra festivaldag gunt. Een festival zou maximaal vijf dagen mogen duren'', vertelt Dirk Vansintjan (Groen!). ,,Vrij algemeen ervaren zowel festivalgangers, ordehandhavers, hulpdiensten, vrijwilligers van verenigingen, die drank- en eetstands bevolken, net als de omwonenden vier festivaldagen al als te veel. Wij dringen dan ook op aan maximum drie festivaldagen.''

Terrein openstellen

Wat wel degelijk verandert in de toekomst, is de toegankelijkheid van het terrein. ,,Omwonenden zullen gebruik kunnen maken van het terrein'', zegt Dirk Claes. ,,Het wordt opengesteld en er zal randinfrastructuur zoals bewegwijzering, vuilbakken en fietsstallingen voorzien worden. De riolering wordt aangelegd en daar zie je aan de oppervlakte enkel een klein kastje van. Het terrein behoudt het huidige uitzicht.''

De hoofdfuncties van het nieuwe landschapspark zijn natuur- en landschapsontwikkeling en landschapsbeheer. Zo moet er bij de aanleg van infrastructuur op de weide, rekening gehouden worden met natuur, landschap en waterafvloeiing. Verhardingen moeten waterdoorlatend zijn. Evenementen mogen georganiseerd worden tussen 15 mei en 15 september.

Philip DE BIE

Bron: Het Nieuwsblad