Open brief ivm de milieuvergunning voor Project Ter Heide

26 Februari 2011

In het project Ter Heide worden volgens ons veel te veel kansen gemist om modern en ecologisch te bouwen. Terwijl de gewone burger investeert om energievriendelijk te bouwen, kiest het Project Ter Heide alles behalve voor duurzaamheid.  Geachte heer burgemeester,

Geachte dames en heren van het schepencollege, Geachte dames en heren van Sportoase Ter Heide,

Vorige zomer stelde de burgemeester het project Ter Heide voor aan de pers: in een publiek-private samenwerking met Sportoase wordt de Meander gerenoveerd en uitgebreid met een zwembad, komt er nieuwe sportinfrastructuur en een fuifzaal. Sindsdien heeft Groen!Sociaal Rotselaar er in de gemeenteraad op aangedrongenom hier een ecologisch en milieuvriendelijk project van te maken. Volgens de CD&V-NV-A meerderheid was onze bezorgdheid echter voorbarig en zouden er nog genoeg kansen zijn om suggesties te doen alvorens de concrete bouwplannen er aan kwamen. De bouwaanvraag en de milieuvergunningsaanvraag die Sportoase indiende deel al onze hoop op een open dialoog vervliegen.

Vanuit milieuoogpunt zitten er een aantal goede elementen in het project: de zonneboiler op de Meander,de zonnecollectoren op de fuifzaal en het hergebruik van hemelwater en afvalwater voor de toiletten. Dit kan echter niet verhullen dat erheel wat schort aan het project en dat er onnoemelijk veel kansen gemist worden om de milieu-impact van het project te verlagen. Op basis van de milieuvergunningsaanvraag kunnen we immers besluiten dat het om een niet-toekomstgericht project gaat waarbij technieken vande 20ste eeuw gebruikt worden die ongeschikt zijn om de milieu- en energieproblemen van de 21ste eeuw op telossen.

U kiest voor een klassiek chloorzwembad, een goedkope oplossing voor de noodzakelijke desinfectie van zwembaden. U zwijgt echter over de risico's die dit inhoudt voor de gezondheid, in het bijzonder voor baby's omdat hun longen nog niet volgroeid zijn, voor kinderen met astma en mensen met huidproblemen. Ook zal u de milieunormen voor het lozen van afvalwater vele malen overschrijden. Nochtans zijn meer ecologische alternatieven voor het gebruik van chloor beschikbaar, gaande van het toevoegen van zout om de chloorhoeveelheid te kunnen verminderen tot het volledig weren van chloor door het gebruik van alternatieve technieken zoals ozon, UV-stralen of waterstofperoxide. U hebt deze alternatieven helemaal niet (ernstig) overwogen.

U hebt ook onvoldoende maatregelen genomen om het energieverbruik (en de bijbehorende CO²-uitstoot) te doen dalen. De isolatie voldoet weliswaar aan de wettelijke minima, maar deze lopen hopeloos achter op de vanuit ecologisch én economisch standpunt best beschikbare technieken. U hebt misschien recent Batibouw bezocht dat dit jaar in het teken van ecologisch bouwen staat. Daar hebt u kunnen vaststellen dat de bouwsector er helemaal klaar voor is om het energieverbruik van gebouwen tot een minimum te beperken. Het is onbegrijpelijk dat u vandaag nog een gebouw ontwerpt waar airconditioning noodzakelijk is.

Waarom kiest u bij het zwembad nietvoor een warmtekrachtkoppeling (WKK) waarbij er via een kleine lokale centrale tegelijkertijd het zwembadwater verwarmd wordt en elektriciteit opgewekt wordt? De energiefactuur van een zwembad ende bijbehorende CO²-uitstoot loopt immers hoog op. Nochtans is een zwembad uitermate geschikt voor een WKK-centrale. Door het groot aantal draaiuren van de installatie, is een hoogrendement haalbaar. In Sint-Pieters-Woluwe deed men het u al voor en men verwacht dat de kosten van de installatie na vijf jaar terugbetaald zullen zijn. Ook andere gemeenten zoals Antwerpen en Eeklo hebben al concrete plannen voor hun zwembaden. Wie een WKK-centrale voorziet bij een zwembad, stort zich dus niet in eenonbetaalbaar avontuur, wel integendeel.

Kortom, uit de concrete bouwplannen blijkt een totaal gebrek aan ambitie om via innovatie de milieu-impact te beperken, terwijl de technieken beschikbaar én economisch haalbaar zijn.

Wij roepen de burgemeester op om lid te worden van het 'burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie', een initiatief van de Europese Commissie waarbij lokale overheden er zich toe verbinden om tegen 2020 de CO2-uitstoot op ons grondgebied met minstens 20% terug te dringen. Rotselaar kan daarmee na Antwerpen, Gent, Oostende, Genk en Hasselt de eerste kleinere gemeente in Vlaanderen worden die zich engageert tot een ambitieus energiebeleid.

 

Gemeenteraadsleden Groen!Sociaal Rotselaar

Elke Valgaeren

Simonne Vandewaerde

 

PS Een aantal maanden na onze brief verscheen een artikel in De Standaard over Chloorzwembaden en vruchtbaarheid. Toch jammer dat we zo vaak achteraf gelijk krijgen, zeker als het over zo iets belangrijks gaat als gezondheid van kinderen.