Persbericht: Even geduld. Tot na de reclame.

08 Oktober 2013

Digitaal INFORMATIE platform wordt een digitaal RECLAME platform Eén jaar na de ingebruik name van de LEDschermen aan het rond punt op de Aarschotsesteenweg en aan de brug in Werchter, wordt het gebruikersreglement al aangepast.In het eerste reglement (art 10) werd het verboden om commerciële boodschappen uit te zenden.

Slechts één jaar later stelt de meerderheid voor om dit reglement aan te passen om toch reclame boodschappen te kunnen toelaten. RARA waarom?

GroenSociaal vindt het niet de taak van een gemeentelijke overheid om reclameboodschappen uit te zenden. De aankoop van de twee LEDschermen werd indertijd gemotiveerd om 'als informatiekanaal tussen de gemeente en de bewoners te fungeren, om de sociale en culturele participatie te bevorderen'. Dit digitaal platform kostte bij aankoop meer dan 110.000 euro... Een (te) dure aankoop , die nu door reclame-inkomsten moet worden afbetaald?

Misschien toch wat te lichtzinnig omgesprongen met gemeenschapsgelden?

De fractie van GroenSociaal stemt tegen deze reglementswijziging op de gemeenteraad van maandag 23 septemer.