Persbericht: Gebuisd op klimaatactieplan

12 December 2015

  De gemeente heeft één jaar nodig gehad om een beleid op papier te zetten waarmee ze tegen 2020 de CO-uitstoot met minstens 20% wil verminderen. Goed nieuws, want iedereen weet dat actie nodig is.

2

Het goede nieuws

De gemeente gaat inwoners beter informeren over duurzaam bouwen en verbouwen. Het wooninfopunt en de samenwerking met het provinciaal steunpunt duurzaam bouwen, zijn een troef. Jammer genoeg heb je hiermee alleen geen plan met kans op slagen.

Gemiste kansen

We missen een kans om van het beleid een gemeenschappelijk, breed gedragen én ambitieus project te maken.

Voor ons is Rotselaar gebuisd met dit klimaatactieplan. Het klimaatactieplan mist ambitie en becijferde doelstellingen. (Herwig Pierre, gemeenteraadslid Groen Rotselaar)

Nieuwe maatregelen die het klimaat vooruit helpen zijn schaars.

  1. De auteurs duwen bestaande projecten krampachtig in de klimaathoek. Wie begrijpt hoe we het klimaat redden met een randparking of het Dijleterras in Werchter?
  2. De gemeente betrekt geen burgers noch het middenveld.
  3. De Milieuadviesraad kon zich zelfs niet uitspreken over het plan, ze werd niet betrokken door de gemeente.
  4. De gemeente stelt geen wervende of innovatieve projecten voor en doet gewoon verder alsof met 'business as usual' de doelstellingen vanzelf dichterbij komen.

 

Gemeente grootste milieuzondaar

Rotselaar zondigt zonder scrupules tegen de filosofie van klimaatactieplan.

  • Meer bos is een doelstelling, maar in de praktijk moet het bos wijken voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Wingepark.
  • Minder verkeer is de doelstelling, maar een omleiding rond Rotselaar en extra parkings, geven prioriteit aan het autoverkeer.

Simonne Vandewaerde (woordvoerder van Groen Rotselaar) vat het als volgt samen:

Dit klimaatactieplan krijgt tweede zit. We roepen de gemeente op om te luisteren naar de ideeën van haar burgers en een actieplan op te stellen dat de doelstellingen wel kan halen.

Lees hier de gebuisde versie van het plan.

We hopen dat de meerderheid op de gemeenteraad begint met luisteren naar de burgers, wanneer onze raadsleden Jeroen en Herwig onze groene alternatieven op tafel leggen. Samen kunnen we er voor zorgen dat Rotselaar slaagt in tweede zit!

BIJLAGEN:
persbericht_klimaatactieplan.pdf