Persbericht: Park ontoegankelijk voor wandelaars

09 April 2013

GroenSociaal klaagt de laksheid van de provincie aan: alles wordt supersnel in orde gebracht voor Live Nation, maar de beloftes aan de gemeenschap (toegankelijkheid van buurtwegen, ontwikkeling van landschapspark, aanplanten van bufferzone) worden niet nagekomen. Via een herziening van het RUP Rock-werchter, goedgekeurd op 14 februari 2012 , kan Live Nation twee extra podia realiseren op de site.In datzelfde RUP wordt aan Live Nation de opdracht gegeven om een landschapspark te ontwikkelen zodat iedereen van dit terrein kan genieten buiten het festivalseizoen: spelen, fietsen, wandelen?

De provincie Vlaams-Brabant benadrukt dat de hoofdfunctie van de site de natuur- en lansdschappelijke functie is. Recreatief medegebruik en de organisatie van evenementen worden aanzien als nevenfuncties. 'De herziening van het RUP RW verandert niets aan deze uitgangsprincipes'.

De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Rock Werchter stellen dat binnen de 5 jaar na het in voege treden van het plan minimaal gestart dient te zijn met de werken in uitvoering van het inrichtingsplan. Gezien het RUP van kracht is sinds 9 februari 2007 ligt de deadline voor de aanvang van de werken op 9 februari 2012

We stellen vast dat er vandaag nog niet is gestart met de werken aan het landschapspark. Als je de Rockweidewandeling Demervallei wil doen, stuit je op nadarhekken ! Wij gaan die symbolisch te lijf.