Persbericht: RW - Safety First

06 Februari 2015

De besprekingen rond het masterplan van festival Rock Werchter zijn al een tijd bezig. Groen Rotselaar en Haacht doen een oproep aan festivalorganisator Live Nation om te focussen op een duurzaam en veilig festival. Groen ijvert voor duurzaam en veilig festivalRock Werchter won 4 maal de prijs voor 'beste festival ter wereld'. Al jaren vinden jong en oud hun weg naar Werchter om te genieten van het festival. Elk jaar breidt het festival uit. De activiteiten hebben een grotere invloed op de omgeving dan men bij de start in de jaren 70 kon voorspellen. Op vlak van mobiliteit, campinginrichting, duurzaamheid en natuur is er een sterke invloed op de omgeving rond het festivalpark, voornamelijk in Rotselaar en Haacht.

Natuur mag geen bijzaak zijn

De bestaande campings die in VEN-gebied (het Vlaams Ecologisch Netwerk) liggen (langs de Demer), worden verplaatst.

'Dat kunnen wij alleen maar toejuichen,' zegt Simonne Vandewaerde, Groen Rotselaar. 'Maar de camping en parking van de organisatie worden niet verplaatst, terwijl die ook in natuurgebied liggen. Misschien moet ons dat niet verbazen, want het criterium 'natuur' werd niet in rekening gebracht bij de keuze voor herlocalisatie.'

De nieuwe camping zal liggen tussen de Tremelobaan en de Hogeweg in Werchter. Volgende criteria kwamen aan bod om de zoeklocaties te bepalen: planningscontext, ontsluiting, grootte, aaneengeslotenheid, water, landbouw, wonen, festivalweide nabij en varia.

'Als men de campings verplaatst omwille van ecologische redenen, waarom speelt het aspect natuur dan niet mee?', vraagt Vandewaerde. 'De nieuwe locatie, vlak onder de waterloop de Laak in Werchter, is ook niet optimaal. Men wil de rivierbedding zo natuurlijk mogelijk inrichten om de waterhuishouding in het gebied te kunnen regelen en overstromingen te voorkomen. Is een extra camping daar dan wel op zijn plaats?

Landschapspark: toegankelijk en uitnodigend

Het zogenaamde 'landschapspark', waarvan tijdens de kerstvakantie de eerste bomen werden aangeplant mag evenmin een loze belofte blijven.

'Al jaren vragen wij om werk te maken van een toegankelijk en uitnodigend terrein,' zegt Paul De Troyer, schepen te Haacht. 'De Haachtenaren dragen het festival een warm hart toe, maar hopen dat de belofte van een vrij toegankelijk gebied voor wandelaars en fietsers nu snel wordt gerealiseerd'

Inzetten op duurzame mobiliteit

Het plan dat voorligt gaat uit van het groeperen van campings en parkings, om zo de druk op de omgeving te verminderen. 'Op papier een lovenswaardig initiatief, maar wij missen de focus op duurzame mobiliteit', aldus Vandewaerde.

In 2013 parkeerden ongeveer 25.000 wagens op het terrein. Uit mobiliteitsstudies blijkt dat er geen nood is aan extra parking. Toch pleit men in het masterplan voor een groei van het parkeeraanbod.

'Inzetten op duurzame en veilige mobiliteit is nochtans niet moeilijk', vult Vandewaerde aan. 'Uitbreiding van veilige fietsparkings, gratis voorzien van dranghekken aan bewoners van Werchter en Haacht centrum, uitbreiding busaanbod, ... Voor de auto komen er concrete cijfers op tafel. Waarom niet voor de andere vervoersmodi een dergelijk plan opmaken?'

En bovenal: veiligheid eerst

De voorbije editie van Rock Werchter werden propaangasflessen niet beveiligd volgens de voorschriften. Ze stonden gewoon open naast geparkeerde campers.

'Voor Groen primeert veiligheid boven alles,' zegt De Troyer. 'Er is zeker nog ruimte voor verbetering op het festivalterrein.'

In 2014 werden de geluidsnormen niet altijd nageleefd, koelwagens waren niet aangesloten volgens de voorschriften, de opvangcontainers voor het afvalwater voldeden niet aan de normen, de waterzuiveringsinstallatie werkte niet naar behoren en bovendien werden afvalstoffen in het oppervlakte water geloosd.

'Ik verwacht van de provincie Vlaams-Brabant dat ze bij het afleveren van de nieuwe milieuvergunnin voor het festival erop toeziet dat alle problemen worden aangepakt', besluit De Troyer.