Persbericht: Speelbos Schone Schijn

16 Mei 2014

Kan speelbos de vernietiging van natuurgebied doen vergeten? Zondag 18 mei (1 week voor de verkiezingen) opent het schepencollege van Rotselaar plechtig het nieuwe Speelbos in deelgemeente Wezemaal. Wij vinden het een mooi initiatief om bossen toegankelijk te maken voor kinderen en jeugdbewegingen. Maar het zou daar wel eens heel druk kunnen worden. Het gaat immers niet goed met de bossen in Rotselaar.Tegelijk met deze feestelijke opening, worden een kilometer verder immers lustig bomen gekapt in het natuurgebied De Vijvers. Sinds eind vorig is duidelijk dat de eigenaar dat gebied wil verkavelen. Hij diende een aanvraag in om bomen te kunnen kappen om nutsvoorzieningen aan te leggen, maar hij trok deze kapvergunningsaanvraag terug in. Groen betwist deze verkaveling omdat het om een Europees beschermd natuurgebied gaat waar onder meer de kamsalamander huist. Het is het laatste stukje beschermde natuur op de Heikantberg. Ook de buurtbewoners en Natuurpunt voeren actie tegen de verkaveling.

Schuldig verzuim

De eigenaar is ondertussen illegaal, zonder enige vergunning, bomen en struiken aan het kappen. Zonder vergunning mag in natuurgebied geen enkele boom gekapt worden. Het gaat hier duidelijk om een misdrijf, maar de gemeente kijkt de andere kant op en treedt niet op. Het speelbos is slechts een dun laagje groene vernis in een gemeente die zelfs niet opkomt tegen het illegaal kappen van bomen in natuurgebied.