Persbericht: Veilig Verkeer

30 September 2014

Groen Rotselaar vraagt op de gemeenteraad van 29 september 2014 om: zone 30 in de woonwijken Rigessel en de Sint-Antoniuswijkeen veilige oversteekplaats aan Sportoase Ter Heide ter hoogte van de Torenstraat

Fietsers en voetgangers ? zachte weggebruikers ? lopen volgens de statistieken van het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) een groter risico op ongevallen dan automobilisten en hun passagiers. Dan maar alle kinderen op de achterbank? Zeker niet. Het zijn juist de auto's die het gevaar vormen en de automobilisten die hun gedrag moeten aanpassen en de verkeersregels toepassen.

STOP

Het mobiliteitsplan van de gemeente ? dat dateert uit 2011 ? stelt het STOP-principe centraal. STOP gaat uit van een rangorde van manieren om je te verplaatsen. De Stappers (voetgangers) en Trappers (fietsers) zijn belangrijker dan het Openbaar vervoer en de Personenwagens. Volgens dit principe wil de gemeente Rotselaar verplaatsingen te voet en met de fiets zoveel mogelijk stimuleren. Je veilig kunnen verplaatsen is daarbij cruciaal. Je stuurt je kinderen pas met de fiets naar school of hun hobby's als je weet dat ze dit veilig kunnen doen. En daar wringt vaak het schoentje. Groen Rotselaar deed in de gemeenteraad van september alvast twee voorstellen om de verkeersveiligheid aan te pakken. STOP mag geen dode letter blijven.

Oversteekplaats aan Sportoase Ter Heide

De nieuwe sportinfrastructuur van onze gemeente aan Toren Ter Heide wordt goed gebruikt. Niet enkel de voetbal lokt veel volk naar De Toren, er zijn ook lopers, fuifgangers, skaters en petanquespelers. Voor mensen die met de auto komen is er ondertussen gezorgd voor een aparte ingang en uitgang. Ook de zone 50 is uitgebreid. Maar we willen er voor zorgen dat ook fietsers en voetgangers op een veilige manier aan de terreinen geraken. Ter hoogte van de in-en uitgang op de Torenstraat is een bushalte. Daar zou men een veilige oversteekplaats moeten aanleggen zodat fietsers en voetgangers gemakkelijker kunnen oversteken.

 

Zone 30 in woonwijken

Te snel rijden is de oorzaak van ongeveer één op de drie ongevallen met gewonden. De maximale toegelaten snelheid op een weg moet aangepast zijn aan de functie van die weg. Er moet rekening gehouden worden met wie die weg gebruikt en waarom. In onze woonwijken wordt dikwijls te hard gereden.

In het mobiliteitsplan van de gemeente is een snelheidsplan opgenomen waarbij voor de dorpscentra en de woonwijken Rigessel en Sint-Antoniuswijk zone 30 wordt voorzien. Bij de bouw van nieuwe woonwijken van nieuwe woonwijken past men dit reeds toe. Maar ook in de oude, grote woonwijken Rigessel en Sint-Antoniuswijk zou de zone 30 ingevoerd moeten worden zodat jong en oud veilig op straat kunnen komen en kinderen zich veilig kunnen verplaatsen naar het speelplein of de school. Waar wacht de gemeente op om toe te passen wat ze zelf in 2011 reeds voorstelde?