Persbericht: Wijngaardberg in Wezemaal moet natuur blijven

18 Juni 2015

De Wijngaardberg is beschermd als natuurgebied. Bemesting past daar niet in. De landbouw die er is, kan genieten van een uitdovingsregeling en doorgaan tot de 'zittende uitbater' stopt: een belangrijke tegemoetkoming aan de landbouwers waarvan overigens al jaren gebruik wordt maakt. Daarna krijgt het gebied zijn werkelijke bestemming: natuur. Open VLD en CD&V Rotselaar leggen dit naast zich neer en gaan actief op zoek naar mogelijkheden om landbouw toe te laten en dus de facto de waarde van dit natuurgebied op te doeken. Want uit een studie van de KULeuven blijkt glashelder dat de combinatie met landbouw onmogelijk is. Groen roept op tot respect. Respect voor weloverwogen maatregelen die de landbouwers toelieten om hun perspectief te plannen. Respect voor de gewestplannen. En respect voor de natuur ? die hier beschermd is en toch bedreigd wordt.

Vooraf

Jaren geleden al kreeg de Wijngaardberg via het gewestplan de bescherming als natuurgebied, zowel de flanken met bos en heide als het plateau. In de jaren '70 van vorige eeuw was het plateau een mozaïek van oude en verwaarloosde perzikboomgaarden met opslag van heide en bosvorming. Sinds 1976 is het geheel ook beschermd als landschap met expliciet verbod tot omzetting naar laagstamboomgaard. En toch zijn er intensieve laagstamboomgaarden op de berg?

Mest en natuur

Natuurgebied betekent: geen bemesting. Om dit geleidelijk te laten uitdoven zonder de boeren te bruuskeren, voorzag het mestdecreet in natuurgebieden een overgangsmaatregel. Die geldt zolang percelen bewerkt werden door dezelfde exploitant. Met andere woorden: de eindbestemming blijft natuurgebied, de telers krijgen uitstel tot ze ermee stoppen. Een toegeving dus ten voordele van de landbouwers. En de eindbestemming blijft klaar en duidelijk: natuurgebied. Als de landbouw stopt, worden de percelen omgezet tot dat doel: effectief natuurgebied.

Intussen heeft Europa de Wijngaardberg ook aangeduid als te behouden natuurgebied omwille van de unieke natuurwaarde (bv. het Zaagblad, een mythische plant van de Hagelandse heuvels). Details? Neen: voorbeelden van levensbelangrijke biodiversiteit en bovendien: toeristische troeven voor de vele wandelingen op de Wijngaardberg.

CD&V en Open VLD streven naar minder natuur

Op initiatief van het schepencollege van Rotselaar werd aan Vlaanderen gevraagd om een bestemmingswijziging van natuur naar landbouw te overwegen. De KULeuven onderzocht in opdracht van de Vlaamse overheid de verwachte effecten van landbouw op de natuur van de Wijngaardberg.

"De resultaten van deze studie laten geen twijfel bestaan: een omzetting van het plateau naar landbouw is nefast voor de natuur op de flanken. Nu al lijdt de natuur schade van de fruitteelt op het plateau. Maatregelen zijn dringend"

Groen Rotselaar roept Vlaanderen en Rotselaar op om zich te houden aan de gemaakte afspraken om de landbouw te laten uitdoven en aan de doelstelling: behoud van waardevolle natuurgebieden.