Persbericht: Groen tegen volbouwen natuurgebied

26 Januari 2014

Groen Rotselaar verzet zich tegen het volbouwen van het VEN- en Habitatrichtlijngebied langsheen de Heirbaan. Maandag 27 januari staan we met het actiecomité Het Ven op de barricaden voor het behoud van de natuur. Groen Rotselaar vindt dat de onzin lang genoeg geduurd heeft. Kwetsbaar VEN-gebied is niet bedoeld om door grondspeculanten volgebouwd te worden. Het gebied waar het over gaat is het laatste stukje natuurgebied op de unieke Heikantberg. De vaudeville met de bouwvergunningen mag hier en nu stoppen. Groen stelt op de gemeenteraad van 27 januari voor om de verkavelingsvergunning op te heffen en we steunen het voorstel van NV-A waarin de gemeente verzocht wordt om de openbaarheid van bestuur te respecteren.