Persbericht: Scouts moet in Rotselaar Centrum kunnen blijven

24 September 2012

GroenSociaal stelt op de gemeenteraad van 24 september voor om na te denken over de toekomst van de dorpskern van Rotselaar door het opmaken van een Gemeentelijk (RUP). Op die manier willen we er voor zorgen dat:Ruimtelijk Uitvoeringsplan

  • De scouts zeker is dat ze hun terreinen kunnen behouden

  • De lokale economie kan heropleven

  • De veiligheid en de woonkwaliteit in het centrum verbetert

Met dit RUP willen we een geïntegreerde oplossing bieden voor een aantal problemen. De scouts van Rotselaar gebruiken op dit moment terreinen die als bestemming wonen hebben. Met een RUP kan dit gewijzigd worden naar recreatie zodat ze zeker zijn dat ze deze terreinen in de toekomst kunnen blijven gebruiken. Simonne Vandewaerde: "Voor GroenSociaal is het belangrijk dat er ook in het centrum van een dorp speelterreinen zijn. De scoutsleiding moet zich kunnen concentreren op haar werking. Zich zorgen maken over de terreinen hoort daar niet bij. Dat moet het gemeentebestuur oplossen."

Het RUP kan ook een rol spelen in de plannen voor het inrichten van de dorpskern als zone 30. Op dit moment is er te veel zwaar verkeer dat door de dorpskern raast. Bovendien verdwijnen stilaan de lokale handelaars uit het centrum. Rotselaar dreigt daardoor een slaapdorp te worden.

Door de ruimtelijke ordening van het centrum structureel aan te pakken, kan de bevolking mee denken over de toekomst van onze gemeente. De inspraakprocedures van een RUP zorgen ervoor dat de herinrichting van de dorpskern door iedereen gedragen wordt.