Persbericht: Stappen naar een veiliger en beter Rotselaar…

24 Maart 2015

Een zone 30 voor de Sint-Antoniuswijk in Rotselaar en de wijk Rigessel in Wezemaal en een veilige oversteekplaats in de Torenstraat. Deze punten stelde Groen Rotselaar eerder voor aan de gemeenteraad en worden nu door de Verkeersadviesraad ook gevolgd. Zo kan Groen Rotselaar ook vanuit de oppositie op een positieve manier bijdragen aan een beter Rotselaar. Zone 30Het mobiliteitsplan van de gemeente ? dat dateert uit 2011 ? gaat uit van het STOP-principe. Wat de snelheid betreft, vertaalt zich dat in een snelheidsplan waarbij voor de dorpscentra en de woonwijken Rigessel en Sint-Antoniuswijk zone 30 wordt voorzien.

De sportterreinen en de verschillende activiteiten aan Sportoase Ter Heide in de Torenstraat zorgen voor een toegenomen verkeersactiviteit. Groen Rotselaar is tevreden dat er nu, ter hoogte van de in-en uitgang op de Torenstraat een veilige oversteekplaats zal komen. Hierdoor kunnen voetgangers en fietsers op een veilige manier de drukke straat oversteken. Hopelijk moedigt dit ook meer mensen aan om de wagen thuis te laten en de verplaatsing met de fiets of te voet te doen.

Groen voert constructieve oppositie

Deze drie punten werden maandag 23 maart aan de gemeenteraad voorgelegd en goedgekeurd!

Op deze manier werkt Groen Rotselaar aan een duurzame mobiliteit én veilige woonwijken.