Persbericht: Teleurstelling over landschapspark Rock Werchter

02 December 2013

Groen (Rotselaar en Haacht) en Natuurpunt Haacht zijn teleurgesteld over landschapspark Rock Werchter. 7 jaar te laat wordt er gestart met de aanleg van een publiek toegankelijk landschapspark in Werchter. Live Nation kreeg deze opdracht reeds in het eerste provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.(2006)Nu pas, bij de herziening van dit plan wordt er werk van gemaakt.

We vinden het een goede zaak dat de weide zo ingericht zal worden dat ze buiten het festivalseizoen toegankelijk is voor het publiek. We begrijpen echter niet dat men hier kiest voor een uitheemse boom: de Alnus spaethii. Honderden bomen worden aangeplant in lange dreven, soms driedubbel.

In het kader van de bio-diversiteit stellen we voor om te kiezen voor inheemse alternatieven die even goed zijn. De zomerlinde is zo'n soort: hij waait niet om, kan tegen veel water en kan veel volk aan. En waarom niet kiezen voor twee soorten: de zomerlinde en de zwarte els? Deze bomen zijn goed aangepast aan ons klimaat en passen toch in een landschapspark?

Uit de plannen wordt bovendien duidelijk dat er geen vierde podium komt, maar dat de voorziene kap van het bos langs de Haachstesteenweg wel doorgaat. Nochtans werd de kap van het bos in het verleden altijd verdedigd vanuit de noodzaak aan een vierde podium.

We begrijpen daarom niet dat dit bos toch gekapt moet worden.

Thomas Naveau, Groen Haacht

Bernard Lemaitre, Natuurpunt Haacht

Simonne Vandewaerde, Groen Rotselaar