Plaats voor jongeren aan Domein Ter Heide

06 November 2011

Groen!Sociaal ziet een formidabele kans voor Het Domein Ter Heide bij De Plas van Rotselaar. Vandaag is er nog ruimte over die we kunnen teruggeven aan kinderen, jongeren en jeugdbeweging. Vrije groene ruimte voor wie het echt nodig heeft. Dat is een goed en noodzakelijk tegengewicht voor de huidige plannen. Want de toekomst van De Plas ligt nu immers in commerciële handen, met de focus op geldverdienen. De herinrichting van het Domein Ter Heide werd door de meerderheid van CD&V en NV.A toevertrouwd aan Sportoase. Deze commerciële firma werkte een project uit met drie zones. In Zone Noord staat de sporthal, die verbouwd wordt met een zwembad en een danszaal. In Zone Zuid komt een polyvalente zaal die ook voor fuiven kan worden gebruikt en voetbalvelden. Met de voetbalvelden wordt er voortgeborduurd op de vroegere bestemming. Het derde luik ?

En dan is er zone 3, het derde luik. Dit gebied ligt westelijker, grenst aan de Torenstraat en heeft een oppervlakte van wel zo'n 6 ha. De privépartner kan dit derde luik ontwikkelen. Het is een zone die bestemd is voor sport- en recreatie-infrastructuur. Er staan geen gebouwen, er zijn geen verenigingen actief, er zijn tot nu toe geen plannen voor bekend.

Dus wil Groen!Sociaal aan die zone een frisse, sociale en groene bestemming geven. 't Is toch niet nodig dat daar 'infrastructuur' komt, of gebouwen, of andere dure investeringen. Een echt groengebied nodigt uit tot spelen, ook zonder toestellen. Dat weet iedereen die ooit echt vrij buiten kon ravotten. Dus laten we ook voor deze zone verder borduren op de kansen die er zijn. Laten we dit gebied bewaren en ontwikkelen zodat het groen en sociaal kan zijn: ruimte om te spelen, voor kinderen, jongeren, voor de jeugdbewegingen uit Rotselaar. Dat is een breed belang. Dat hoeft niet op de markt te komen.