Procoro over Wei van Werchter

28 September 2011

In de provincieraadscommissie Ruimtelijke Ordening werd officieel het voorstel op tafel gelegd om het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan aan te passen. Provincieraadsleden van Groen! volgen het van nabij, en wij houden je op de hoogte. In het verslag lezen we:Het raadsvoorstel "Ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'herziening Rock Werchter' - voorlopige vaststelling" wordt goedgekeurd.

Het volledige verslag in bijlage. We onthouden vooral dat Leen Van Aken (Provincieraadslid voor Groen! ) zich kritisch opstelt.

Hierbij beknopt de tussenkomst van Leen:

  • De periode waarbinnen evenementen georganiseerd kunnen worden, breidt sterk uit
  • Het is niet duidelijk of permanente constructies mogen, of alleen tijdelijke constructies voor de evenementen
  • Is er een engagement van de organisator om Rock Werchter in Werchter te blijven organiseren?
  • Het landschapspark uit het het oorspronkelijk is niet gerealiseerd. Zijn er garanties dat dit nu wel gebeurt?
  • Welke type van activiteiten worden mogelijk na de goedkeuring van dit plan? Kunnen ook sportmanifestaties zoals een motorcross georganiseerd worden op het terrein?