Project Ter Heide - Vergeet personen met een handicap niet

23 Juni 2011

Ik vind het belangrijk dat openbare gebouwen toegankelijk zijn voor personen met een handicap. Dit is gelukkig ook zo voorzien bij wet, maar jammer genoeg is onze oppositie nodig om hierover te waken. 'WIJ doen weer moeilijk" vindt de meerderheid, maar dat laten wij niet aan ons hart komen. 'Moeilijk doen' vinden wij onze taak in de gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraad van 27 juni vroeg ik aan schepen Jan Vanborren (NV.a) of het project Ter Heide voldoende toegankelijk zal zijn voor personen met een handicap. Recente Vlaamse regelgeving verplicht immers dat publieke gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen. De bouwplannen werden daarom doorgelicht door een gespecialiseerde organisatie, 'Toegankelijkheidsbureau VZW' uit Hasselt. Dat de plannen moeten bijgestuurd worden is voor ons alvast duidelijk geworden. De plannen werden getoetst aan 'integrale toegankelijkheid' en dit leverde onderstaande knelpuntenlijst op (een knelpunt = zichtbaar gebrek dat de bruikbaarheid voor personen met beperking in de weg staat, een aanpassing van het ontwerp is noodzakelijk om de integrale toegankelijkheid te bekomen).

De voornaamste knelpunten zijn:

  1. Een aantal deuren voldoen niet aan de normen en richtlijnen (bij de volgende deuren is een drempel aanwezig: dubbele buitendeur inkom, dubbele evacuatiedeur langs het meterlokaal, buitendeur EHBO-lokaal, dubbele evacuatiedeur cafetaria)
  2. De trap heeft te hoge optreden en bezit geen tussenbordes (de trap bestaat uit 18 treden zonder tussenbordes)
  3. De doorgang naar de douches in de kleedkamers op de verdieping is te smal, zowel bij de dames als bij de heren)

Groen!Sociaal Rotselaar vindt het belangrijk dat niemand uitgesloten wordt, en daarom vroegen we aan de schepen hoe die knelpunten opgelost werden in de goedgekeurde bouwvergunning. De meerderheid reageerde zeer geïrriteerd op onze vragen en weigerde te antwoorden. We zouden met onze vraag immers suggereren dat de gemeente de toegankelijkheid van haar gebouwen niet belangrijk vindt. De schepen zei wel dat de adviesraad voor personen met een handicap in september ingelicht zal worden. Maar wij dus niet, terwijl wij ook alleen maar het werk doen waarvoor wij verkozen werden.