Provincie steunt Wijngaardberg-schapen

16 Augustus 2015

In het kader van natuurbeschermingsprojecten in onze provincie, krijgt Rotselaar subsidie voor de schapen, die grazen op de heide. ijngaardbergéén

De W is  van de bijzondere Natuurbeschermingsprojecten voor 2015-2016 van de provincie Vlaams-Brabant.

Om de schaapskudde de heide te laten begrazen is er een permanent raster nodig. Dankzij enkele draadpoorten, houten poorten en smalle veeroosters blijft het gebied toegankelijk en kunnen wandelaars door het gevarieerde landschap wandelen. Concrete uitwerking (plan van aanpak)

  • Aanleg van begrazingsraster (lengte 2600 m)
  • Plaatsen 5 draadpoorten en 2 houten poorten (toegang fruittelers en beheerders)
  • Plaatsen 2 smalle veeroosters