Redding bos op Heikantberg

27 Mei 2020

Redding bos op Heikantberg

Groen Rotselaar tevreden met redding bos op Heikantberg Groen Rotselaar is tevreden dat de gemeente de verkaveling van het bos aan de Dennenlaan op de Heikantberg geweigerd heeft. De gemeente volgde het negatief advies van het agentschap voor Natuur en Bos. Dat wees op de grote waarde van het 4 hectaren grote bos. Het bos was al bos op de oudste kaarten die we in Vlaanderen kennen (de Ferraris-kaarten uit 1778), en is dat allicht altijd gebleven. Het bos staat ingekleurd als "biologisch zeer waardevol". Dergelijke oude bossen met zuurminnende zomereiken op zandvlakten dienen ook van Europa strikt beschermd te worden. Groen Rotselaar pleit voor een definitieve oplossing voor de resterende stukjes natuur op de Heikantberg en de Middelberg. En vraagt de gemeente om een ruimtelijk uitvoeringsplan te maken voor deze heuvels, waarin de bestemming van de waardevolle natuur wijzigt van "woonparkgebied" naar "natuurgebied". Groen Rotselaar vraagt ook om de oprichting van een kernversterkingsfonds, dat gespijsd moet worden door een meerwaardebelasting op de onbebouwde kavels in de dorpskernen. Daar mag nu hoog en dicht gebouwd worden door de verordening "wonen in meervoud". Met dat fonds kunnen de eigenaars van de stukken natuur op de Heikantberg en de Middelberg vergoed worden voor de bestemmingswijziging. De gemeente kan deze gebieden, waar de eigenaars dat zouden wensen, ook kopen met de middelen uit het fonds.