Rotselaar steunt Guali

30 November 2016

We stellen u graag Guali vzw voor, één van de projecten die Rotselaar met zijn budget voor ontwikkelingssamenwerking ondersteunt. Deze organisatie is actief in de grensstreek tussen Haïti en de Dominicaanse Republiek. Het leven is daar hard, de kindersterfte hoog. De mensen hebben weinig toegang tot de gezondheidszorg en de kinderen zijn kwetsbaar door het tekort aan voeding en door de slechte hygiëne. Kinderarts Lien Meyns is de drijvende kracht achter Guali. Het startte allemaal in 2007 met een mobiele pediatrische raadpleging in enkele afgelegen bergdorpen. Ondertussen zijn daar heel wat andere ontwikkelingsinitiatieven aan toegevoegd, zoals het verbeteren van de woningen en het ondersteunen van de lokale landbouw. Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant kregen dit jaar honderd huizen een cementen vloer ter vervanging van de traditionele aarden vloer. Dat heeft de hygiëne in deze huizen sterk verbeterd, wat op zijn beurt weer zorgt voor minder ziekten. Lien:

We vinden het heel belangrijk dat Noord en Zuid in Guali samenwerken. We werken zowel met lokale artsen als met artsen uit België. Ook vrijwilligers zijn cruciaal, zowel hier als daar. Zij helpen ons bijvoorbeeld om het project bekend te maken in Rotselaar en omstreken. Dat is een verrijkende ervaring voor mensen van verschillende achtergronden.

Bezoek de website van Guali vzw