Rotselaar koploper in ontbossing

06 Februari 2021

Rotselaar koploper in ontbossing

Rotselaar koploper in ontbossing Rotselaar regionale koploper op vlak van ontbossing In 2018 en 2019 werd in Rotselaar jaarlijks een oppervlakte van meer dan 3 hectare ontbost. Dat betekent dus dat er de voorbije jaren telkens 6 voetbalvelden bos tegen de vlakte gingen. Daarmee is Rotselaar één van de koplopers op vlak van ontbossing in Vlaams-Brabant. Deze cijfers van de Vlaamse overheid tonen ook aan dat er een duidelijke stijging was van het aantal goedgekeurde omgevingsvergunningen waarbij bos en bomen verdwenen tegenover vroeger. Oppositiepartij Groen en burgerbeweging 'anders' vragen het gemeentebestuur om deze cijfers ter harte te nemen en concrete initiatieven te nemen om het bos in Rotselaar voortaan beter te beschermen. "Ons ruimtelijk beleid loopt fout. De voorbije jaren zijn er veel mooie woorden en beloftes uitgesproken over kernversterking en behoud van groene ruimte. Burgerprotest werd daarbij aan de kant geschoven. De cijfers tonen vooral dat het bij mooie woorden bleef en dat het beleid niet werkt.", concluderen Liesbet Serneels van Groen en Ingrid Van Steenberge van burgerbeweging 'anders'. Vlaams Minister Zuhal Demir gaf recent cijfers vrij over de ontbossing in Vlaanderen. Daaruit bleek dat Rotselaar de voorbije jaren erg hoog scoorde in het kappen van bos. "Ons dorp is één van de koplopers op vlak van ontbossing in Vlaams-Brabant. We krijgen een medaille maar het is er geen om fier op te zijn.", stelt Ingrid Van Steenberge van burgerbeweging 'anders'. "Nochtans is de Rotselaarse bevolking erg gehecht aan het groene karakter van onze gemeente. De voorbije jaren zijn er heel wat bewonersgroepen opgestaan om de verkavelingsgolf in Rotselaar een halt toe te roepen.", aldus Liesbet Serneels van Groen Rotselaar. "Het bestuur van CD&V en N-VA herhaalt al een aantal jaren beloftes over kernversterking en behoud van groene ruimte maar uit deze cijfers blijkt nu zwart op wit dat het de verkeerde kant uit gaat." Het draagvlak bij de mensen van Wezemaal, Rotselaar, Heikant en Werchter voor steeds verder gaande verkavelingen is op. Daarom vragen Groen en 'anders' het bestuur om meer aandacht voor bescherming en versterking van bossen en landschapselementen, beboste percelen, meer aandacht voor het beschermen van bomen bij bouwwerken, het gericht inzetten van handhaving, het controleren van boscompensatie, het uitbreiden van bestaande bos- en landschapselementen. Het bestuur pakte de voorbije jaren uit met plannen voor kernversterking die de groene ruimte zouden moeten vrijwaren. Uit deze cijfers blijkt dat ze 'langs de achterdeur' toch toelatingen geven aan ontwikkelaars om de open ruimte en groen in onze deelgemeentes verder aan te snijden. Het ontbreken van een echte globale visie op ruimtelijke ordening in de gemeente zorgt er voor dat elke aanvraag tot verkaveling individueel wordt beoordeeld. De schaarse open ruimtes die ons nog resten worden op die manier ingepalmd en verhard. Maar ook de verlinting blijft op deze manier verdergaan, vaak hand in hand met de 'preventieve' kaalkap van de bouwkavels. De gemeente negeert hierbij het standstill principe en urgente vraag van Vlaanderen én Europa om maatregelen te nemen in het kader van de klimaatopwaring, waterbeheer en bescherming van natuur en open ruimte. Momenteel investeert de gemeente veel middelen voor het opstellen van een klimaatactieplan. Wij kijken uit naar de middelen en acties die ook werkelijk zullen worden uitgevoerd in een plan voor groenbescherming en -versterking. Lokale burgerbeweging anders en oppositiepartij Groen vragen het bestuur met aandrang om binnen het gemeentebeleid effectief ruimte te maken voor een betere bescherming en versterking van bossen en landschapselementen. Meer aandacht voor de bescherming van beboste percelen, meer aandacht voor het beschermen van bomen bij bouwwerken, het gericht inzetten van handhaving, het controleren van boscompensatie, het uitbreiden van bestaande bos- en landschapselementen. "Wij vragen dit al jaren, maar blijven helaas op onze honger zitten. Er rest nochtans niet veel tijd en bomen meer. En zeg nu zelf, zou u het zonder bomen willen stellen?"