Rotselaarse oppositie laat niet meer met zich sollen

04 Juni 2020

Rotselaarse oppositie laat niet meer met zich sollen

Opvallende situatie tijdens de gemeenteraadszitting van Rotselaar van afgelopen dinsdag. De voltallige oppositie weigerde haar stem uit te brengen bij het voorstel over de ‘trotsbon’. Niet dat ze het idee van zo’n aankoopbon van € 15 voor elk gezin niet steunt, wel integendeel. “Maar de manier waarop de schepen het punt in zijn eentje had uitgewerkt was echt ondermaats. Echt zonde hoe het bestuur zo’n prima idee vakkundig de nek omwringt.”, stellen zowel Groen, sp.a, Open Vld als lokale burgerbeweging ‘anders’. “Er is nauwelijks overleg geweest met handelaars, er is geen sociale correctie, de administratieve kost loopt hoog op en de manier waarop het systeem praktisch is uitgewerkt lijkt wel uit de vorige eeuw. Een opeenstapeling van gemiste kansen. We wilden niet tegen het voorstel stemmen, een onthouding vonden we maar wat flauw en een stem voor zou hebben betekend dat we de lamentabele uitwerking mee goedkeuren.”   Geen samenwerking met handelaars. Piet De Bruyn, de schepen van middenstand diende dit punt op eigen houtje in. Hij pleegde geen structureel overleg met handelaars. Die moesten het voorstel vernemen via de pers. “Dat noch de handelaars noch de gemeenteraad vooraf betrokken werden is op meerdere vlakken een gemiste kans.”, stelt Christel Hendrix van Open Vld. “De handelaars die wij contacteerden zagen wel wat mogelijkheden om samen met de gemeente een bijkomende korting uit te werken voor mensen die deze bon bij hen willen gebruiken, maar zien ook punten van verbetering voor een bon die toch veel administratieve rompslomp met zich meebrengt. Overleg is toch een kerntaak van een schepen?”, vraagt Christel Hendrix zich af.   Geen sociale maatregel. De trotsbon is voor elk van de ongeveer 7.000 Rotselaarse gezinnen dezelfde: € 15 winkelwaarde. Een welgesteld koppel krijgt dus evenveel als een kroostrijke gezin dat het elke maand opnieuw moeilijk heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. “Dat klopt uiteraard niet.”, stelt Heidi Pittomvils van sp.a Rotselaar. “Er zijn heel wat steden en gemeenten die daarom sociale correcties in het systeem hebben gestopt. Er zijn gemeenten die aan gezinnen die cliënt zijn bij het OCMW bovenop de bon voor het gezin, ook elk gezinslid nog een extra bon toekennen. In Rotselaar zou het bestuur in dat geval met 500 tot 1.200 extra bonnen het systeem van de trotsbon een stuk socialer kunnen maken. Schepen van middenstand Piet De Bruyn is tevens voorzitter van het OCMW. Een OCMW met een uitstekende dienstverlening voor mensen die hen bereiken, maar specifiek met deze trotsbon haar bereik zou kunnen uitbreiden.” Tijdens de zitting schudde de schepen plots toch 350 extra bons uit zijn mouw die men kon inzetten voor OCMW-cliënten. “Heel vreemd was dat. Een pakket bons dat nergens in het reglement staat beschreven en toch plots door de schepen wordt bovengehaald. Daar kunnen toch vragen bij worden gesteld.”, aldus sp.a Rotselaar.   Uitwerking ondermaats en hopeloos verouderd. De trotsbon wordt in het voorstel van de schepen een papieren bon. Dat houdt volgens de oppositie heel wat risico op fraude in. Hoe kan een handelaar immers controleren of die bon niet nagemaakt is? En wat als dat achteraf wel zo blijkt, wie draait dan op voor de kosten? “Dat is in het huidige voorstel niet duidelijk. Heel wat andere gemeenten zijn al overgeschakeld op een QR-code die de papieren bon vervangt. Die kan dan door de handelaar worden ingelezen met een smartphone. Geen papierwinkel en 100% controleerbaar. De kinderopvang in Rotselaar gebruikt vandaag al zo’n QR-codes om kinderen te registreren en facturen op te maken. Het kan dus perfect. Maar toch kiest het bestuur in 2020 nog altijd voor methodes uit de vorige eeuw. Met extra kosten en hoger risico op fraude.”, stelt Farida Tierens van lokale burgerbeweging ‘anders’. “Nog een voordeel van die QR-code is dat je de waarde van die bon niet in 1 keer moet gebruiken. Je kan er bijvoorbeeld eerst een ijsje mee gaan eten en nadien nog mee naar de winkel.”   Solo slim. “Het idee achter deze bon is prima maar is overhaast, slordig en ondoordacht uitgewerkt. Het gemeentebestuur laat de kans liggen om te leren uit de kinderziektes die heel wat andere gemeente doormaakten en dus gaan we nodeloos heel wat leergeld betalen.”, stelt Liesbet Serneels van Groen Rotselaar. “We hadden graag mee aan dit project geschaafd maar de meerderheid weigerde dit punt eerst in een gemeenteraadscommissie te bespreken. Bovendien vond de schepen het gepast om voor de zitting het voorstel enkele dagen voor de gemeenteraad al in de pers te gooien. Dat is bijzonder vreemd want in de vorige legislatuur klaagde toenmalig raadslid De Bruyn regelmatig over het gebrek aan overleg door het gemeentebestuur. Het is ook niet de eerste keer dat de Rotselaarse meerderheid zo werkt. De laatste maanden stellen we vast dat de meerderheid nagenoeg geen dossiers meer inhoudelijk wil bespreken in de commissie. De gemeenteraad wordt meer en meer als een stemmachine beschouwd. Dat wilden we als gezamenlijke oppositie een halt toeroepen. Voor ons is dit de druppel die de emmer doet overlopen. We zagen ons dan ook genoodzaakt om duidelijk te reageren.”