Slachtpartij op vossen

19 September 2018

Slachtpartij op vossen

Vossenjacht en openbare veiligheid

Op dinsdag 11 september ontstond er commotie in de Beverlaak. Jagers troepten samen tijdens de maïsoogst voor een zogenaamde "oogstjacht". Dit is een omstreden soort jacht waarbij men de maïsoogst start aan de rand van het maïsveld en in het midden een cirkel maïs laat staan. De vossen schuilen in de overgebleven maïs. De jagers spreiden zich er om heen en leggen aan. De pikdorser rijdt dan de cirkel in, waarna het wild geen kant meer op kan. De vossen vluchten uit de maïs, recht in de loop van de geweren. Een variant van het schietkraam op de kermis.

In de Beverlaak zijn minstens 6 vosjes doodgeschoten op deze manier.

De jacht op de vos is wettelijk, maar normaal enkel toegelaten tussen 1 oktober en 14 februari. De slachtpartij van 11 september viel dus onder de zogenaamde ‘bijzondere jacht’. Die kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden. Zo moet de jacht vooraf gemeld worden en moet duidelijk gemotiveerd worden dat het niet doden van de dieren leidt tot ernstige schade die op geen andere wijze kan vermeden worden.

De oogstjacht is in onze ogen laakbaar en laf. Bovendien is het bijzonder gevaarlijk. Er zijn dan ook allerlei veiligheidsvoorschriften, zoals het plaatsen van waarschuwingsborden, het afstand houden van bebouwing, …. Die voorschriften werden in het geheel niet gerespecteerd. Er werd geschoten in de onmiddellijke omgeving van woningen, over een kronkelende straat waar veel auto's, fietsers en wandelaars passeren, vlakbij het dorp.

Omwonenden verwittigden de politie. Die kwam ter plaatse (nadat de jagers vertrokken waren), maar deed verder niets.

Wij pleiten er voor dat de gemeente een duidelijk standpunt inneemt tegen deze laffe en nodeloze pogingen tot uitroeiing van onze inheemse vossen. De gemeente kan minstens een gesprek aangaan met het bevoegde Vlaamse agentschap voor Natuur en Bos en toezien op het correct toepassen van de veiligheidsvoorschriften. En de lokale politie er op wijzen dat er een proces-verbaal gemaakt moet worden als de openbare veiligheid in gevaar gebracht wordt en de (veel te permissieve) jachtwetgeving allicht overtreden wordt. Verder kan de gemeente ook standpunt innemen tegen deze bijzondere jachtvorm, die eerder onwettelijk werd verklaard door de Raad van State.