Sneltram-inspraak: 't Is niet moeilijk...

30 December 2012

Tot en met 13 januari kan je je argumenten aanbrengen voor de MER-studie. Het Milieu-effectenrapport vertrekt van het ' ' van de Lijn. Dit document bevat de argumentatie op basis waarvan men pleit voor een sneltram. Het Milieu Effecten Rapport heeft ook tegen-argumenten nodig om een objectief advies te kunnen geven.kennisgevingsdossier

Daarom roepen we je op om ook jouw argumenten aan te brengen. Je kan zelf je steentje bijdragen door je opmerkingen door te sturen naar de dienst MER (vul inspraakformulier in bijlage in, en mail door naar [email protected] met in het onderwerp "Mobiliteitsvisie De Lijn 2020: vier tramverbindingen in Vlaams-Brabant". Als je [email protected] in CC zet, nemen we je argumenten ook op in 'onze' reactie, om  het effect te vergroten.