Sportief bezoek op een bewogen gemeenteraad

10 December 2008

17 november 2008 was een bewogen gemeenteraad met veel voetballers in de zaal, een boze oppositie en een meerderheid die weer helemaal haar pretentieuze zelf was. De gemeente plant een groots recreatieproject aan de plas, in de buurt van Toren Ter Heide. Hiervoor zoekt ze op dit moment privé-investeerders. In een eerder nieuwsbrief schreven we al over dit megalomaan project. Er zou alvast één slachtoffer zijn: voetbalclub Sportief Rotselaar zou hiervoor moeten wijken. Voetbalclub Sportief Rotselaar protesteerde daar uiteraard tegen. Ze verzamelden 300 handtekeningen waardoor ze het project Toren ter Heide opnieuw bespreekbaar konden maken op de gemeenteraad. Ze stelden een agendapunt voor waarin ze vroegen om de privé-investeerders te verplichten om twee voetbalterreinen te voorzien in het project.

Tientallen spelers kwamen naar de gemeenteraad om te luisteren naar de reactie van de gemeenteraad. De woordvoerders van de club werden echter niet respectvol behandeld. Er is zelfs niet over hun voorstel gestemd, enkel over een amendement van de meerderheid. Dit amendement was geen aanpassing van het voorstel van de voetbalclub, maar wel een totaal ander voorstel. De meerderheid had immers een andere oplossing in petto: ze wilden hun plannen niet wijzigen en hebben daarom extra terreinen aangekocht waar een voetbalterrein kan komen. Het tweede voetbalveld zal er dus waarschijnlijk wel komen, dit kost echter veel extra geld en de manier waarop hier is omgesprongen met de indieners van het voorstel was hallucinant. De oppositie heeft de zaal verlaten bij de stemming van het amendement van de meerderheid uit protest omdat door de indiening van het amendement niet gestemd kon worden over het voorstel van Sportief Rotselaar zelf.

De houding van het gemeentebestuur in dit dossier is beschamend. Fundamenteel is men niet geïnteresseerd in de inbreng en participatie van burgers. Dat leidt tot verarming in het beleid en tot slechte beslissingen. Met andere woorden: een pluim voor de club en voor de initiatiefnemers, maar beschamend voor dit bestuur. De weigering om open te staan voor de inbreng van betrokkenen is de basisinstelling van dit gemeentebestuur. Denk maar aan het negeren van de commentaar op de verkeersinrichting voor de Groenstraat, of de gebrekkige behandeling van het dossier van de kinderopvang. Of aan het systematisch negeren van gefundeerde voorstellen van de oppositie.

De Rotselaarse meerderheid neemt inspraak en participatie niet ernstig. Er zijn kanalen
waar betrokkenen gehoord kunnen en moeten worden. Die worden onbenut gelaten ? in dit geval had dit dossier op een bijeenkomst van de Sportraad moeten komen. En daarom werd de voetbalclub er vrijwel toe gedwongen om het recht om gehoord te worden af te dwingen.

Zo ontzeg je je als bestuur verrijkende inbreng en laat je burgers aan de kant. En dat is niets om fier op te zijn. Zeker niet als je de gemeenteraad zelfs niet laat stemmen over het voorstel dat die burgers hebben ingediend.

Werd vervolgd op gemeenteraad van 22 december 2008

Bijna waren we door de lange agenda zonder veel commotie. Dit was buiten Marcel Van Goolen van Open VLD gerekend. Open-VLD vroeg in een bijkomend punt een grondige bespreking van de werkwijze van de vorige gemeenteraad toen Sportief Rotselaar haar punt kwam toelichten. Tevens werd het verloop van de procedure van de AGB met betrekking tot het Investeringsproject Recreatiedomein ter Heide onder de loep genomen en op bepaalde punten in vraag gesteld.

Zowel de secretaris als schepen Jacobs als Werner Mertens probeerde de kritiek te weerleggen. Ik bespaar jullie de details. Maar toen de voorzitter van de GR de oppositie beschuldigde van incorrect gedrag op de laatste gemeenteraad (de oppositie verliet de zitting als protest), toen brak Marcel zijn klomp en de mijne ook. Krachtig stelde ik toen dat de meerderheid niet sereen had gehandeld tav de aanwezige burgers en tav de gemeenteraadsleden. Zij stelden hun eigen belang voor dat van Sportief Rotselaar en schoven hun bijkomend punt op de eerste plaats: DAAROM verlieten we de zaal als protest tegen deze hoogheidswaanzin.

En dat een parlementaire medewerker de toelichting van het bijkomend punt aan het publiek uitdeelt tijdens de zitting zonder dat de gemeenteraadsleden dit kregen is zelfs onwettelijk.

Wie spreekt er hier nu van sereniteit, peis en vree zo een paar dagen voor kerstmis. ?.
Zo gingen we dan uit elkaar. Op 5 januari komen we terug samen om schepen De Cat uit te wuiven ?en Carine Goris in te halen?..