Ter herinnering: gemeente kiest voor ring

01 December 2015

Het bezoek van de aan de gemeenteraad deed de wenkbrauwen fronsen. Niet de gemotiveerde tegenkanting van de actievoerders, maar de reactie van schepen Hendrix die haar paraplu  opentrekt om een foute beslissing van het gemeentebestuur af te schuiven op de hogere overheid. We brengen het standpunt van de gemeente even in herinnering.actiegroep Geen Domleiding

Uit ons archief:

Rotselaar wil nieuwe ringweg

De gemeente Rotselaar is voorstander van de aanleg van een nieuwe ringweg rond haar dorpskern. De 'bretel' moet de leefbaarheid, verkeersveiligheid en commerciële aantrekkelijkheid van het dorp bevorderen. De aanleg ervan is echter nog niet voor morgen.

Zoals reeds bekend moeten de dorpskernen van Rotselaar en deelgemeente Wezemaal binnen enkele jaren een grondige metamorfose ondergaan.Volgens het schepencollege gebeurt dit voor Rotselaar-centrum het best door middel van de aanleg van een nieuwe ringweg, een soort 'bretel' die het doorgaand verkeer van de Provinciebaan (N229) afleidt.

"Onze dorpskern is momenteel echt niet leefbaar", stelt schepen van Mobiliteit Christel Hendrix (Open Vld). "Er passeert nu onder meer een hoop doorgaand (vracht)verkeer waarvoor we, mede door de smalle doortocht aan de kerk, geen alternatief kunnen bieden. Ook bij evenementen als een markt, kermis of wielerkoers is dat er niet, wat altijd tot chaos leidt", schetst Hendrix het probleem.

Dat alles deed het college besluiten dat een ringweg waarschijnlijk de beste optie is. (dixit Christel Hendrickx)

"Tijdens druk bijgewoonde infomomenten en vergaderingen met 'klankbordgroepen' waarop geïnteresseerde inwoners hun ideeën konden uiten, kwam de piste voor een ringweg meermaals naar voor. Wonder boven wonder zijn ook de handelaars uit de dorpsomgeving het idee wel genegen. Ook zij beseffen immers dat de situatie nu alles behalve leefbaar is, en een ringweg de handelskernversterking ten goede kan komen. Dat alles deed het college besluiten dat een ringweg waarschijnlijk de beste optie is."

Die zou de Provinciebaan tussen de Hellicht of Kapelstraat en het kruispunt van de Mena doorheen agrarisch gebied langs de Dijle ontsluiten. Waar de aansluitingen met de gewestweg precies zullen worden gemaakt, is nog niet bepaald. "De aanleg van de omleidingsweg is zeker nog niet voor morgen, maar een landmeter zal de eerste helft van januari de mogelijkheden wel al in kaart brengen. Er zullen daarvoor kortelings opmetingswerken gebeuren in het agrarisch gebied tussen de Wip en de Rodenbachlaan. Vanzelfsprekend zullen er onteigeningen dienen te gebeuren, maar bij een verbreding van de doortocht door het dorp zouden er wellicht meer huizen moeten wijken", meent Hendrix.

Die hoopt de komende vier jaar nog met de realisatie te kunnen starten. "Het is uiteindelijk het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat als bouwheer beslist en het project ook financiert", merkt de schepen nog op. Blijkt de 'bretel' niet realistisch, dan zal de huidige doortocht worden behouden. De weg zal dan met brede fiets- en voetpaden, goede overstekplaatsen en een pak snelheidsremmende maatregelen wel een pak verkeersveiliger en leefbaarder worden gemaakt.

Oppositiepartij Groen heeft al laten weten de ringweg geen goed idee te vinden. "Deze ringweg zou achter de tuin van de buitenschoolse kinderopvang Stekelbees lopen, en dat is een probleem. Kinderen zijn immers extra kwetsbaar voor fijn stof dat verkeer met zich meebrengt."

Bron:

Het Laatste Nieuws (03/01/2015)
Auteur: Sven Ponsaerts

Lees het volledige artikel op HLN.be

BIJLAGEN:
2015-01-03_-_hln_-_christel_hendrix_kiest_voor_ringweg.pdf