Trage Wegen - Voor mee actie voor een beter beheer van fiets- en wandelwegen

15 Juli 2011

De vzw Trage Wegen voert actie voor het behoud en beter beheer van onze 'trage wegen'. Wij willen ook dat de gemeente Rotselaar meer werk maakt van onze holle wegen, bospaden, ... waarvoor wandelaars en fietsers onze gemeente opzoeken. De 'trage wegen' die wij aanpakken: De veldwegel van de kerk van Rotselaar naar de Molen door de Rekke. Dit wegje wordt niet onderhouden door de gemeente. Wij zullen hier op 22 oktober het gras afrijden en met schoppen en kruiwagens de putten dempen.

Langs het wegje naar de Molen aan de Dijle plaatsen we een veilige afsluiting.

Contacteer ons als je wil mee doen of een andere 'trage weg' kent die meer aandacht verdient dan de gemeente eraan geeft.

In samenwerking met Trage Wegen VZW.