Veel volk op onze Dag van de Ruimtelijke Wanorde

12 Oktober 2016

Op zondag 2 oktober reed onze '7de dag'-bus door het Groene Rotselaar. We gaven een rondleiding door Rotselaar, met croissants en een drankje. We passeerden  alle plekken in Rotselaar die Groen Rotselaar graag wil verbeteren door een verstandiger beleid te voeren. Ruimtelijke Wanorde In Vlaanderen verdwijnt elke dag 6 hectare open ruimte. Op dit moment is reeds meer dan 25% van onze oppervlakte verhard. Rotselaar doet daar duchtig aan mee. Er zijn heel wat nieuwe verkavelingen bijgekomen en ook de dorpscentra worden volgepropt. Onze ruimtelijke ordening kan ? moet - veel beter. Om dat aan te tonen stapte Groen vandaag de bus op voor een tour door de verschillende deelgemeenten, samen met enkele ongeruste burgers uit alle hoeken van het dorp. Ingrid Pira, Vlaams parlementslid en voormalig burgemeester van Mortsel, gaf commentaar en stak ons een hart onder de riem. De ruimtelijke wanorde in Rotselaar is niet uniek, maar de mentaliteit verandert stilaan en de tijd is rijp om het anders aan te pakken. Protesterende burgers kunnen wel degelijk het verschil maken. Go leefbaar Werchter! Go Leefbaar Rotselaar! Waar blijft leefbaar Wezemaal?

Een verslag van de bustour in vijf misverstanden.

We hebben alle woonuitbreidingsgebieden nodig om de bevolkingsgroei op te vangen.

De bevolking groeit inderdaad, maar om dat op te vangen moeten we de ruimte vooral efficiënter gebruiken. Nog meer nieuwe verkavelingen zijn echt niet nodig. De woonuitbreidingsgebieden die afgebakend zijn vele jaren geleden, kunnen we rustig laten zijn wat ze zijn. Studies tonen aan dat we niet méér moeten volbouwen, maar wel veel slimmer de bestaande ruimte gebruiken.

Misverstand nummer 2

Als je de open ruimtes rondom het dorp wil beschermen, moet je hoogbouw omarmen in de centra.

De mensen moeten nu eenmaal ergens wonen, zo luidt de redenering. Maar kernversterking is geen synoniem voor "zo veel mogelijk mensen op een zo klein mogelijke oppervlakte laten wonen". We willen geen "light steden" op het platteland. Verdichting is zeker mogelijk en zelfs wenselijk, maar dat moet steeds gebeuren met respect voor de omgeving en op een kwalitatieve manier. Met een mix aan verschillende woonvormen, met voldoende openbaar groen, met gemeenschappelijke tuinen en gemeenschappelijke ruimtes, met plaats voor ondernemerschap.

Misverstand nummer 3

Om jonge gezinnen aan te trekken, heb je appartementen nodig in de dorpscentra.

Met appartementen trek je niet per se jonge gezinnen aan. Zij hebben vooral nood aan ééngezinswoningen. In de dorpskernen hebben we niet alleen appartementen nodig, maar ook rijwoningen voor jonge gezinnen. Wat we nodig hebben is een echte woonbehoeftestudie die kan bepalen welke mix van woonvormen we nodig hebben.

Misverstand nummer 4

Een gemeentebestuur kan zijn wil niet opleggen aan projectontwikkelaars.

Wat ontbreekt in Rotselaar is een gemeentebestuur dat de regie zelf in handen neemt en niet overlaat aan projectontwikkelaars. Dat kan niet alleen, dat moet gewoon. Dat betekent eerst en vooral dat, samen met de bewoners, een visie uitgetekend wordt over waar we met ons dorp naar toe willen. Dat betekent ten tweede dat het gemeentebestuur die visie oplegt aan de projectontwikkelaars. Met de verordening "wonen in meervoud" zijn we naïef geweest. Het eerste principe van die verordening is dat elk project op zich moet beoordeeld worden en getoetst aan de goede ruimtelijke ordening. Maar dat gebeurt niet. Dat moet veranderen!

Misverstand nummer 5

We kunnen er toch niets meer aan doen.

We kunnen er wel iets aan doen. De mentaliteit op het vlak van ruimtelijke ordening is aan het veranderen. Ook CD&V besturen zullen dat uiteindelijk moeten toegeven. Dat lijkt onvermijdelijk. Dat het gemeentebestuur van Rotselaar een lezing en debat met de Vlaamse bouwmeester organiseerde stemt ons alvast hoopvol. De evaluatie van de verordening "wonen in meervoud" is de volgende stap.

De bustour stopte ook aan De Vijvers, het laatste stukje natuur op de Heikantberg, dat bedreigt wordt door een verkaveling. Alerte buurtbewoners hebben dit kunnen tegenhouden. De bescherming als natuur is nog niet definitief. We blijven alert. Dit voorbeeld toont alvast dat protest van burgers niet tevergeefs hoeft te zijn!

Time to act

Ondertussen gaat de verstedelijking van Rotselaar aan een sneltreinvaart door. Wat opviel tijdens de bustour is dat er al heel veel projecten in de pijplijn zitten of al in een bouwfase. Het gaat om tientallen, zelfs honderden appartementen, in Werchter, Rotselaar en Wezemaal. De tijd dringt dus, willen we het karakter van de dorpen bewaren. En ik hoop dat het gemeentebestuur ondertussen ook beseft dat het de verkeerde kant uitgaat. Wat we nodig hebben is een plan voor elk van de kernen dat veel gedetailleerder bepaalt wat voor een dorp we willen zijn.

Geen voorstad van Leuven, maar wel een levendig dorp waar het kwalitatief wonen is en waar we kunnen genieten van de open ruimte en de natuur.