Vergunning voor uitbreiding Danone?

12 Oktober 2011

Woon je in de buurt van "den Danone"? Dan moet je misschien eens bij de gemeente langs gaan. Je kan er gaan bekijken welke aspecten er onderzocht zullen worden voor Danone mag uitbreiden. Misschien heb jij wel opmerkingen of aanvullingen? Start project MER: hervergunning en uitbreiding Danone Het MER-proces (milieueffectentrapportage) is een procedure waarbij vooraleer een activiteit of ingreep plaatsvindt, de milieugevolgen ervan op een wetenschappelijk verantwoorde wijze worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd. Het is een belangrijk hulpmiddel voor de overheid om te beslissen of een project zal toegelaten of vergund worden en onder welke voorwaarden.

Project MER Danone

Deze project MER zal deel uitmaken van de hervergunning en de intentie tot uitbreiding van de site gelegen langs de Stationsstraat. De huidige site heeft een milieuvergunning voor een totale productiecapaciteit van 260.000 ton drinkyoghurt per jaar en dit tot 16 december 2013. Danone nv wenst een nieuwe milieuvergunning aan te vragen voor 20 jaar en de productiecapaciteit uit te breiden tot 300.000 ton/jaar.

Kennisgevingsdossier

Vooraleer een project-MER kan worden aangevat dient door de uitvoerder ervan een 'Kennisgevingsdossier'te worden opgesteld. In zo'n dossier staat beschreven wat er allemaal zal worden onderzocht en hoe. Dit dossier geeft aanleiding tot de opmaak van bindende richtlijnen die definitief bepalen wat precies wordt onderzocht en die dienen om naderhand te toetsen of het afgeleverde project-MER correct en volledig is opgesteld en al of niet aanvaard kan worden.

Het kennisgevingsdossier van de project-MER lig ter inzage in het administratief centrum van 12 oktober tot en met 10 november 2011 tijdens de openingsuren. Bezorg je opmerkingen aan het gemeentebestuur uiterlijk 10 november 2011.

Voor meer info kun je contact opnemen met de dienst Milieu op het nummer 016 61 63 50.

Bron: Rotselaar.be