Verlag gemeenteraad 21 Januari 2008

21 Januari 2008

Verslag van een lange vergadering, met hierin onder meer een tussenkomst van Groen!Sociaal gemeenteraadslid Simonne Vandewaerde. Ze stelt voor om bij [de samenwerkingsovereenkomst PRUP Rock Werchter] partners binnen deze overeenkomst uit te breiden met de beheerder van de natuurlijke structuur op Vlaams niveau, namelijk een vertegenwoordiger van het Agentschap voor Natuur en Bos en een vertegenwoordiger van de omwonenden van het landschapspark. Reactie van de meerderheid:

De burgemeester is van mening dat deze personen bij het overleg betrokken kunnen worden. Het is niet omdat ze niet in deze overeenkomst vermeld zijn dat het ook niet zal gebeuren. Het kan altijd.

Het kan, maar moet dus niet. Als dit maar goed afloopt...