Verslag Gemeenteraad 31 augustus 2011

21 September 2011

Zie officieel verslag in bijlage, met onder andere de goedkeuring van de tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan voor de gemeente Rotselaar. Reactie van Groen!Sociaal ivm het sportbeleidsplan: Raadslid Vandewaerde vindt dat de doelstellingen m.b.t. de doelgroepen senioren en gehandicapten absoluut onvoldoende zijn bereikt. Ook m.b.t. de doelgroep kansarmen is er enkel een poging tot beleid geweest, maar dit was veel te passief. Er werd geen pro-actief beleid gevoerd en daarom zal haar fractie dit punt niet goedkeuren. Verder stelt zij vast dat er geen tevredenheidsonderzoek is gebeurd.