Verslag LOK 20 april 2011

11 Januari 2012

Hierbij de agenda van het en het verslag in bijlage.LOK

  • Renovatie van De Hummeltjes (stand van zaken)
  • Renovatieplannen Stekelbees in de Bergstraat
  • Toegangsbeveiliging Stekelbees (stand van zaken)
  • Nieuwbouw academie Heikant
  • Planning en organisatie speelpleinwerking
  • Rapport Kind & Gezin over kinderopvang
  • Tussentijdse evaluatie van het lokaal sociaal beleidsplan
  • Visie kinderopvang op langere termijn