Verslag LOK 25 juni 2012

02 September 2012

O.a. op de agenda de behoefte aan kinderopvang. In bijlage bij het verslag:Studie nood kinderdagverblijven en scholen Rotselaar

  • Prognose evolutie aantal kinderen in Rotselaar