Visie en concrete engagementen ontbreken in het beleidsplan

18 December 2013

Op de gemeenteraad van 17 december 2013 stelde het gemeentebestuur haar budget- en beleidsplan voor. Hieronder kan je de documenten downloaden. Hieronder onze reactie tijdens de bespreking in de gemeenteraad: Sociaal Beleid is zeer passiefWe merken in het algemeen beleid wel een sociale bekommernis, ook gericht op kansarmen zodat ze geïntegreerd blijven en geraken in onze gemeente en maatschappij. Dit blijft ons inzien echter te veel beperkt tot een passief beleid. Wij zien geen beleidsvisie waar kansarmen pro-actief betrokken worden en getriggerd om te participeren aan activiteiten. In het jeugd, sport en cultuurbeleid zijn er wel sociale tarieven, wat OK is voor wie al deelneemt en het kent maar wij hadden graag gezien hoe jullie kansarmen echt willen betrekken en verwachten dat bv. het OCMW daar een actievere rol zal in opnemen.

Binnen onderwijs vinden we helemaal niets terug van sociaal beleid, nu is heel dat beleidsplan van onderwijs maar een lachertje? Om het in onderwijstermen te zeggen: dik gebuisd, enkel omdat er geen schrijffouten in staan geef ik hier nog een 1 op 10 voor? Een half A4-tje voor een inrichtende macht van vier scholen met bijna 1000 leerlingen.

Gemiste kansen voor "participatie en informatie"

Weer een gemiste kans: dit beleid heeft geen echte visie over welke vorm van inspraak in welk moment van een beleidsproces nodig is. Jullie smijten een aantal termen in een tekst en dat is het. Het enige wat ik kan afleiden is dat jullie wel een garantie geven dat de inwoners zullen geïnformeerd worden, alleen weten we uit het verleden dat dat bij jullie pas een te late stap zal zijn in jullie beleidsproces. (denk maar aan de infoavond rond de doortochten door Wezemaal en Rotselaar). Nochtans lees ik op p18 bij het stuk rond mobiliteit dat daar precies wel geweten is hoe je inwoners kan participeren en door co-creatie inwoners echt kan laten meedenken over het beleid. Graag hadden we dit doorgetrokken gezien in alle beleidsdomeinen.

Sociaal Woonaanbod is too little, too late

Too little too late, meer kan ik daar niet over zeggen? Jullie zijn precies fier op dit stukje maar de realiteit is dat jullie amper 1 derde zullen verwezenlijken: 45 huurwoningen, terwijl we moeten zorgen voor 128 sociale huurwoningen tegen 2023. Dat wil zeggen dat in de periode 2020-2023 er nog moet gezorgd worden voor 83 !! sociale huurwoningen. Dit legt nu al een zware erfenis op voor de volgende legislatuur? Dit mag u uitleggen in jullie verkiezingspamfletten in 2018.

Aanpak Mobiliteit wordt niet concreet

Proficiat: jullie algemeen beleid komt mooi overeen met het STOP-principe, alleen jammer dat als het dan gaat over concrete dossiers, bv de dorpskernen dat dat daar dan weer vergeten wordt en de auto helemaal centraal staat? Wij missen bij de invulling van de dorpskern centrum Rotselaar: ruimte om te spelen voor kinderen en dan denken we in de 1e plaats aan de scoutsterreinen in de Kapelstraat. Dat engagement hebben jullie nochtans in 2012 genomen maar staat nu nergens concreet in het beleidsplan.

Milieu-praktijk contrasteert met beloftes

In het beleidsplan staat dat er een nulmeting zal gehouden worden en dat dit zal leiden tot een klimaatplan dat tweejaarlijks wordt gemeten. Ik zie hiervoor in de begroting nochtans geen budget meer voor voorzien vanaf 2016.

Samen met de inwoners, bedrijven en het middenveld gaan jullie 20% CO² emissie verminderen. Buiten de nulmeting zie ik nergens echt concrete actieplannen. Ik zou dus graag weten hoe dit dan gaat omgezet worden in echte en haalbare actieplannen.

Wel mooi dat jullie biodiversiteit opnemen in het beleidsplan, ook hier weer jammer dat dat in het landschapspark in Werchter niet te zien zal zijn en dat ook de Wijngaardberg niet veilig is.

Toch ook even zeggen dat Diftar in Rotselaar niet behouden blijft. De doelstelling van Diftar is dat de vervuiler betaald en door een forfaitaire belasting ondermijn je dat. Als je dan toch geld nodig hebt met je maar de tarieven van Diftar zelf en kom je ook tot een meeropbrengst.

Sport

Mooi dat er hier gedacht wordt om bij de ontwikkeling van de derde fase te denken aan een BMX-terrein maar wij willen toch graag een meer concrete invulling van wat er verstaan wordt onder 'onder meer', graag hadden wij dat de gemeente hier een standpunt over in neemt en dat ze kiest voor meer speelruimte in de vorm van speelterreinen en een speelbos, zoals ze zelf aangeven op p32 onder het beleidsplan Jeugd.

Kinderopvang

Wat wij toch missen in het beleidsplan rond kinderopvang is is het basisprincipe dat de gemeente zou moeten zorgen voor een voldoende aanbod zowel voor voorschoolse kinderopvang als voor buitenschoolse kinderopvang (ipv naschoolse !).

Op p36 is sprake dat de gemeente een digitaal loket kinderopvang zal realiseren. Kind en Gezin ontwikkelt momenteel echter de Kinderopvangzoeker, een digitaal loket voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Belangrijker is dat mensen aan een echt loket terecht kunnen met hun vragen! Zeker diegenen die het digitaal loket van Kind en Gezin niet kunnen gebruiken.

Bij punt 5 kijken we ook uit naar de timing rond het Huis van het Kind. Komt dat er trouwens? In het stukje over het OCMW wordt affirmatief gesteld van wel. Het deel over de kinderopvang is daar veel vager over.

Budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 gemeente en AGB Rotselaar

Het voorafgaand proces waarbij er door de gemeente net voor deze 4 prioritaire beleidsdoelstellingen is gekozen, is niet helemaal naar boven gekomen in de beleidsplannen van de gemeente. Maar dat lijkt me iets typisch te zijn voor heel deze BBC. Als oppositie is het jammer dat we hier niet uit kunnen opmaken welke de concrete actieplannen zullen zijn voor deze meerderheid. Uit het beleidsplan is al evenmin veel op te maken wat dit beleid de volgende jaren zal willen doen, het zal ook voor de bevolking afwachten zijn. Hopelijk krijgen ze inspraak over wat er met hun gemeente en hun geld zal gebeuren de volgende 5 jaar?