Wanneer is het beloofde Landschapspark er?

01 Augustus 2011

In 2006 beloofde Dirk Claes dat de festivalweide van Rock Werchter zou opengesteld worden als landschapspark. In de pers leek het een voldongen feit ( ), maar in 2011 is er nog niets van te merken. Wij stuurden een persbericht ter herinnering. bijvoorbeeld in het Nieuwsblad

Persbericht 15/08/2011:
Groen!Sociaal wil dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

Groen!Sociaal Rotselaar volgt aandachtig de ontwikkelingen op rond de wei van Rock Werchter. Men wil het goedgekeurde Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor dit terrein uit 2006 wijzigen. Maar eerst en vooral moet het vorige RUP en de vorige afspraken worden geëvalueerd. Zonder evaluatie wordt dit een straatje zonder einde.

Er is sprake van een nieuw RUP. Maar het vorige wordt niet nageleefd. Dus heeft Groen!Sociaal Rotselaar bedenkingen.

Ten eerste was het de bedoeling van het eerste provinciale RUP (goedgekeurd in december 2006, dus bijna 5 jaar geleden) om de festivalweide in te richten als een landschapspark.

Zo kan het buiten de festivalperiode van 1 mei tot eind augustus door iedereen worden gebruikt. Op die manier, stelt Dirk Claes volgens De Standaard, krijgt het domein een meer openbaar karakter en krijgen de maatschappij de inwoners en de toeristen iets in ruil. Maar reeds in het RUP van 2006 werd door de organisatoren - tevens eigenaar van het terrein - beloofd om op hun kosten een plan te laten opstellen voor de inrichting als landschapspark, met wandelwegen en rustbanken. Daar is nu, augustus 2011, nog niets van in huis gekomen. Geen wandelwegen, geen rustbanken. Als je gaat wandelen kom je dranghekkens tegen die je verhinderen om over de site te wandelen, meer niet. Wat is de garantie dat er deze keer wel werk van wordt gemaakt?

Ten tweede is er het bosje van 2 hectaren: dat moet verdwijnen om extra podia in te richten. Het nieuwe uitvoeringsplan belooft dat dit elders wordt gecompenseerd. De vraag is waar? En weet je, de wetgeving laat toe om een bedrag te storten in het bosfonds van Natuur en Bos als de compensatie niet kan gerealiseerd worden : geld in het laadje, maar bosje weg. (zie jaarverslag van Natuur en Bos).

Hierop zullen de vertegenwoordigers van Groen!Sociaal, samen met de verkozenen in de provincie toezicht houden. Voor ons begint alles met een duidelijke evaluatie van de vroeger gemaakte afspraken: zowel die in het RUP als die tussen gemeente en organisator. Wie een afspraak maakte met een collega of een zakenpartner, begint niet aan nieuwe afspraken zonder eerst na te gaan of de bestaande deal wel werd nageleefd. Anders zet je je wel in erg zwakke positie.

Simonne Vandewaerde
Gemeenteraadslid Groen!Sociaal Rotselaar